ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Badania i pomiary

Wyrównoważanie dynamiczne wirników

Nad jakością wyważania wirników naszych wentylatorów czuwa wyważarka elektroniczna firmy CIMAT. Wirniki wyważamy w klasie wyrównoważenia resztkowego 2,5Gmm/kg a niejednokrotnie nawet w klasie 1Gmm/kg. Pozwala to osiągnąć bezdrganiową pracę gotowego wentylatora tym bardziej, że końcowy układ wirujący jest ostatecznie doważany "w łożyskach własnych silnika zamontowanego". Ciężarki wyrównoważające układ dynamiczny są trwale nitowane z tarczami wirnika i wykonywane są z materiału nierdzewnego. Każdy wirnik posiada swoją identyfikację jakości wyrównoważenia resztkowego i wyrównoważenie kończy się protokołem na podstawie którego można go zastosować do dalszej produkcji. Tak identyfikowany wyrób pozwala na pełną kontrolę i wyeliminowanie wirników których drgania końcowe mogłyby powodować awaryjność wentylatora. Po zmontowaniu układu wirującego w gotowym wentylatorze każda sztuka przechodzi końcową próbę ruchową przed dostawą do inwestora lub zmagazynowaniem na magazynie wyrobów gotowych.

Badania aerodynamiczne

Szereg elementów składowych wentylatorów produkowanych w naszym przedsiębiorstwie testowanych jest w strudze powietrza omywającego. Tak się dzieje z prototypowymi łopatkami wirników, elementami tarcz nośnej i nakrywającej niektórymi elementami obudów itp. Istnieje jednak szereg urządzeń w których założenia projektowe ich konstrukcji są obligatoryjnie sprawdzane jak również zdejmowana jest ich charakterystyka pracy w tunelu aerodynamicznym. Tak się dziej z wywietrznikami dachowymi Zefir, Bora, WLO. Warunki panujące w tunelu aerodynamicznym pozwalają na zbadanie pracy tych urządzeń w strudze symulowanego wiatru wiejącego z prędkością od 0 do 10 m/s.

Częstym sposobem szybkiej weryfikacji konstrukcji urządzeń wywiewnych jest w naszym przypadku stosowanie komory dymowej w której wytwornica dymu wytwarza go. Komora ta znajduje się pod urządzeniami badanymi które są połączone z nią za pomocą swoich otworów ssących. Prawidłowo skonstruowany wywietrznik wytwarza w strugach omywającego go wiatru podciśnienie które pozwala zasysać zadymione powietrze z przestrzeni komory dymowej i wyrzucać je na zewnątrz. Badania takie prowadzi się dla różnych prędkości powietrza jak również różnych kierunków napływu wiatru na urządzenia badane.

Pomiary przepływu

Pomiary parametrów przepływowych, sprawności wentylatora oraz pomiary mocy pobieranej przez silnik wykonano na znormalizowanym stanowisku badawczym, jak dla grupy wentylatorów pracujących jako ssące ze swobodnym wylotem powietrza. Wentylator zamocowany jest króćcem ssącym do kanału pomiarowego. Wydajność mierzono za pomocą klasycznej zwężki Venturiego a ciśnienie mierzono poprzez otwory impulsowe na kanale symulacyjnym. Spadek ciśnienia na zwężce i w otworach impulsowych mierzono mikromanometrem bateryjnym. Wlot do kanału dławiono kryzami o różnej średnicy dla uzyskania szeregu punktów charakterystyki. Pomiar mocy wykonano za pomocą zestawu mierników elektrycznych watomierzy, amperomierzy, woltomierzy połączonych w układzie Arona.

Akustyka

Celem wyeliminowania wpływu hałasu wylotu wentylatora przy pomiarze od strony ssącej lub pomiarze hałasu z tłumikiem zastosowano dźwiękochłonne przegrody akustyczne przegradzające stronę wylotową od strony ssącej. Pomiary wykonywano w swobodnym polu akustycznym przy niskim poziomie tła akustycznego. Miernik umieszczono w odległości 1 m od przekroju powierzchni wlotu (wylotu) wentylatora w miejscu najmniej narażonym na omywającą go strugę powietrza.

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.

Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA.

 

copyright © Uniwersal Uniwersal