ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory przeciwwybuchowe dachowe DAEx - 315 MX

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wentylatory dachowe typoszeregu [DAExC] przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako [STREFA 2].
Wentylatory posiadają atest Kopalni Doświadczalnej BARBARA Głównego Instytutu Górnictwa - Katowice: [Klasa wybuchowości: IIA, IIB, IIC] [Klasę temperaturowa: T1, T2, T3]
Zasadnicze miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp.
Wentylatory dachowe typoszeregu [DAExC] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem poziomym. Wyrzut pionowy realizowany jest przez zastosowanie kierownicy spełniającej równocześnie rolę dodatkowej osłony akustycznej [OPCJA]. Wentylatory typu [DAExC] w zależności od klasyfikacji pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz warunków eksploatacji produkowane są w trzech odmianach konstrukcyjnych jako:
- wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [ [G] [STREFA 2] ].
- wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych [ [D] [STREFA 2] ]
- wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych wybuchowych
z regulacją obrotów.
Wentylatory typoszeregu DAExC dostępne są w dwóch wykonaniach specjalnych:
- wentylatory o podwyższonej odporności na oddziaływania chemiczne – [k]
- wentylatory ciepło-odporne – [VE].
Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, wirnik) wykonywane są z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych lub antystatyzowanych kompozytów winyloestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów przeciwwybuchowych w wykonaniu specjalnym: kwasoodpornych – [k] i ciepłoodpornych [VE] ). Zastosowanie antystatyzowanych kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą antystatyzowanego żelkotu.
Rezystancja powierzchniowa elementów konstrukcyjnych wykonanych z antystatyzowanych kompozytów [Rs ≤ 1000000 (Ώ)]. Wentylator wymaga uziemienia.
W budowie wentylatorów stosowane są również w zależności od wymagań wytrzymałościowych oraz specjalnych warunków eksploatacyjnych inne materiały konstrukcyjne takie jak kompozyty z włókien węglowych.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu DAExC przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze [t ≤60 (°C )].
W zależności od warunków eksploatacyjnych lub innych warunków ruchowych na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi, klatkowymi, trzyfazowymi, jednobiegowymi budowy wzmocnionej [Exe] lub budowy nieiskrzącej [ExnA] do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [G] lub pyłów wybuchowych [D].
Wentylatory typoszeregu DAExC bez regulacji obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanymi silnikami budowy wzmocnionej [Exe].
Wentylatory typoszeregu DAExC z regulacją obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanym silnikiem budowy nieiskrzącej [ExnA] zasilanym z predysponowanego dla silnika falownika [ konieczne dopuszczenie Stacji Atestującej]. Właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych zapewnia zastosowanie FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST].
Przy zasilaniu silnika z rozdzielnicy typu [FAUST] wyłączników serwisowych
typu [WIS] nie stosuje się pod grożbą uszkodzenia przetwornicy częstotliwości
rozdzielnicy [FAUST].
Rozdzielnice typu [FAUST] oraz wyłączniki serwisowe typu [WIS] mogą być montowane wyłącznie poza strefą zagrożoną wybuchem.
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej (np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTS], wywietrzak zintegrowany [WZEx] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE

Wentylatory typoszeregu DAExC przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach
i przestrzeniach zaklasyfikowanych jako [STREFA 2].

WIELKOŚĆ: 160, 200, 250, 315, 400, 630
Wymiarem charakterystycznym jest średnica wlotu wentylatora

OZNACZENIE:

RODZAJ WYKONANIA

 • kanałowy
 • przeciwwybuchowy
 • opcja: przeciwwybuchowy kwasoodporny

CECHA DOPUSZCZENIA - OPIS

ODMIANY KONSTRUKCYJNE - RODZAJ NAPĘDU - NAPIĘCIE ZASILANIA

Wentylatory przeciwwybuchowe typu DAExC produkowane są w trzech głównych odmianach konstrukcyjnych
związanych z klasyfikacją pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych

Cecha dopuszczenia: CE Ex II 3 G IIB T3 [ wykonanie podstawowe ]
Cecha dopuszczenia: CE Ex II 3 G IIC T3 [ wykonanie specjalne ] [ grupa wodorowa ]
Cecha dopuszczenia: CE Ex II 3 G IIB T3 [ wykonanie specjalne ] [ Zakłady Górnicze - odziały powierzchniowe ]
[ grupa wybuchowości: IIA, IIB ] [ wielkości:160, 250, 315 ]

Napęd wentylatora:
Silnik budowy wzmocnionej: Ex e II 2 G [ IP 54 ]
Napięcie znamionowe: ~ 3 230 / 400 [V] +/- 10 [% ] Δ / Υ 50 [ Hz ]
Napięcie zasilania: ~ 3 x 400 [V] +/- 10 [% ] 50 [ Hz ]
Silnik przeznaczony do pracy ciągłej: [ S1 ].

Wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych – pyły nieprzewodzące

Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex II 3 D Txxx C IP65

Napęd wentylatora:
Silnik budowy wzmocnionej: Ex e II 2 D [ IP 65 ]
Napięcie znamionowe: ~ 3 230 / 400 [V] +/- 10 [% ] Δ / Υ 50 [ Hz ]
Napięcie zasilania: ~ 3 x 400 [V] +/- 10 [% ] 50 [ Hz ]
Silnik przeznaczony do pracy ciągłej: [ S1 ].

Wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych z regulacją obrotów

GAZY:
Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex II 3 G IIB T3
Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex II 3 G IIC T3

Napęd wentylatorów:
Silniki budowy nieiskrzącej: Ex nA II 3 G Ex nA II T3 [ IP 55 ]
Napięcie znamionowe: ~ 3 230 / 400 [V] +/- 10 [% ] Δ / Υ 50 [ Hz ]
Napięcie zasilania: ~ 3 x 230 [V] +/- 10 [% ] / Δ / 50 [ Hz ]
Silniki przeznaczone do pracy ciągłej: [ S1 ].

PYŁY:
Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex II 3 D Txxx C IP65

Napęd wentylatorów:
Silniki budowy nieiskrzącej: Ex nA II 3 D T160°C [ IP 65 ]
Napięcie znamionowe: ~ 3 230 / 400 [V] +/- 10 [% ] Δ / Υ 50 [ Hz ]
Napięcie zasilania: ~ 3 x 230 [V] +/- 10 [% ] / Δ / 50 [ Hz ]
Silniki przeznaczone do pracy ciągłej: [ S1 ].

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY

Typ: wentylator dachowy z napędem bezpośrednim.
Koło wirnikowe: promieniowe z łopatkami zagiętymi do tyłu
Koło wirnikowe: wyrównoważone fabrycznie w klasie G 2,5.
Kontrola wyrównoważania: w łożyskach własnych [2372]
Kierunek wylotu czynnika z wentylatora: poziomy

OPCJE: V - wyrzut pionowy
W - dodatkowa osłona wylotu

Wentylator przygotowany do montażu na znormalizowanej podstawie dachowej wyposażonej w kołowe
przyłącze kołnierzowe.

ZAKRES STOSOWANIA


Zakres stosowania i warunki eksploatacji zgodnie z [CECHĄ DOPUSZCZENIA]

Parametry transportowanego czynnika:
a ) - rodzaj – czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm3] ]
b ) - temperatura czynnika [ t <= 40 [° C] ] w normalnych warunkach odniesienia
c ) - temperatura czynnika [ t <= 60 [° C] ] - wykonanie specjalne ciepłoodporne
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia [t o = -20 [ °C ] ]

WYMAGANIA
Wymaga się uziemienia wentylatora wraz z podstawą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASTRZEŻENIE
Nie dopuszcza się eksploatacji wentylatora w przypadku występowania:

 • czynników powodujących oblepianie wirnika lub powodujących jego erozję.

ZALECENIA

 • Uruchamianie i eksploatacja wentylatorów bez zabezpieczenia termicznego powoduje utratę gwarancji
  na wentylator w razie spalenia silnika.
 • Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować filtr sinusoidalny lub zasilać silnik
  z przetwornicy częstotliwości z filtrem wbudowanym.
 • Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować kabel ekranowany.

KLASA TEMPERATUROWA

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Części składowe:

 • POKRYWA DOLNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ NOŚNĄ.
  Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora do konstrukcji wsporczej.
 • POKRYWA GÓRNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ NOŚNĄ.
  Element posiada układ otworów gwintowanych służących do mocowania UKŁADU WIRUJĄCEGO.
 • KOPUŁA
Materiały:
 • Pokrywa dolna, pokrywa górna, kopuła: kompozycja laminatowa antystatyczna
 • Siatka nośna: kołowosymetryczna konstrukcja z prętów lub rurek stalowych, kwasoodpornych, malowana proszkowo
Połączenia:
 • Pokrywa dolna – siatka nośna - pokrywa górna: połączenie nierozłączne
 • Kopuła – pokrywa górna – połączenie śrubowe

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • RAMA
 • KOŁO WIRNIKOWE z piastą – typ wirnika: promieniowy, z łopatkami zagiętymi do tyłu.
 • SILNIK NAPĘDOWY
Materiały:
 • Rama, piasta: konstrukcja stalowa
 • Piasta – konstrukcja stalowa, spawana.
 • Koło wirnikowe – kompozycja laminatowa antystatyczna
Połączenia:
 • Układ wirujący – obudowa: połączenie śrubowe
 • Koło wirnikowe – piasta: połączenie nitowane
 • Rama – silnik: połączenie śrubowe
 • Silnik – koło wirnikowe z piastą – połączenie bezpośrednie. Koło wirnikowe zabezpieczone na czopie wału silnika zespołem krążka zabezpieczającego z podkładką odginaną.

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

Masa: 80 kg Masa: 69 kg
Masa: 47 kg Masa: 49 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal