ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory dachowe FEN-250/W3

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wizualizacja pracy wentylatora FEN oraz porównanie z tradycyjnymi metodami wentylacji

Wentylatory dachowe typoszeregu FEN klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych.
Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia.
Wentylatory typoszeregu FEN dostępne są tylko w wykonaniu standardowym [s].
Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wirnika promieniowego, talerzowego.. Dzięki temu udało się zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentylacyjnych.
Cechy geometryczne wentylatora powodują że przy wyłączonym zasilaniu silnika stanowi on formę stacjonarnej nasady wentylacyjnej (grawitacyjnej) o niskim współczynniku oporu miejscowego. Powoduje to dodatkową możliwość zastosowania wentylatora w projektowanych instalacjach wentylacji hybrydowej, lub zabudowy na instalacjach istniejących gdzie istnieją warunki do działania wentylacj grawitacyjnej a gdzie wymagane jest jej okresowe wspomaganie.
Warunkiem właściwego wykorzystania wentylatora hybrydowego jest prawidłowe zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej obiektu tak po stronie wywiewu jak i nawiewu oraz zapewnienie możliwości regulacji sieci.
W sterowaniu wentylacją hybrydową ma zastosowanie [UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI CIĄGU WENTYLACYJNEGO EOL]. Układ bada stan przepływu powietrza wentylacyjnego w instalacji i decyduje o włączeniu wentylatora celem okresowego wspomożenia jej skuteczności.
Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, kopuła, koło wirnikowe) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 (g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)].
W zależności od warunków zasilania na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi z wirującym stojanem jednofazowymi lub trzyfazowymi, jednobiegowymi.
Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS].
Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].
Silnik jednofazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) z układów regulacji przemiennego napięcia zasilania [UKŁAD WIR S, UKŁAD WIR DN].
Silnik trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości [Układ regulacji FAUST].
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.
Dostawcą silników napędowych jest niemiecka firma Ziehl – Abegg.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE
Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnego przeznaczenia lub w instalacjach wentylacji mechanicznej, w których projektowo przewidziano okresowe wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej.

WIELKOŚCI: 160, 250, 315, 400, 500

OZNACZENIE
FEN _ _ _ / W3
W3 – oznaczenie modułu modernizacji
Średnica wlotu [mm]

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Części składowe:

 • POKRYWA DOLNA obudowy połączona nierozłącznie z metalową SIATKĄ NOŚNĄ.
  Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora do
  konstrukcji wsporczej.
 • POKRYWA GÓRNA obudowy stanowiąca w tej odmianie konstrukcyjnej RAMĘ UKŁADU WIRUJĄCEGO.
 • KOPUŁA
Materiały:
 • Pokrywa dolna, pokrywa górna, kopuła: kompozycja laminatowa
 • Siatka nośna: pręty stalowe, malowanie proszkowe
Połączenia:
 • Pokrywa dolna – pokrywa górna: połączenie śrubowe
 • Kopuła – pokrywa górna – połączenie śrubowe

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • RAMA [POKRYWA GÓRNA]
 • KOŁO WIRNIKOWE – typ wirnika: talerzowy z łopatkami promieniowymi
 • SILNIK NAPĘDOWY
Materiały:
 • Rama, koło wirnikowe – kompozycja laminatowa
Połączenia:
 • Rama – silnik: połączenie śrubowe
 • Silnik – koło wirnikowe – połączenie nitowane

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

Masa: 36 kg Masa: 45 kg
Masa: 32 kg Masa: 37 kg
Masa: 22 kg Masa: 20 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal