ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWywietrzaki zintegrowane Monsun-800

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna praca wentylatora efektywnie zwiększa grawitacyjny przepływ powietrza w wywietrzaku. Dzięki wyraźnie ukierunkowanej strudze, na powierzchni wywietrzaka powstaje strefa podciśnienia. Zjawisko to powoduje eżekcyjne wysysanie powietrza w części grawitacyjnej.
Tak pracujące urządzenie pozwala ekonomiczniej prowadzić wentylację w obiektach.

Wywietrzaki zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacja grawitacyjna (naturalna). Wewnatrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanalu zakonczonego kołnierzem montażowym możne być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylacje grawitacyjna podczas postoju wentylatora. Jak również zintensyfikować ja przy jego pracy.
Wentylator w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzane w ten sposób podciśnienie jest pewnym bonusem który otrzymujemy "za darmo", tym samym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator w niektórych przypadkach rośnie do 20%.
Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczen produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych.
Sądzimy również, że tak skonstruowane urządzenie z powodzeniem może być stosowane w budownictwie wielorodzinnym na zbiorczych kanałach wentylacyjnych.

AERODYNAMIKA

Zdjęcia poniżej przedstawiają w poglądowy sposób istotę działania wywietrzaka. W chwili włączenia wentylatora wypływająca z niego struga powietrza omywa zewnętrzną powierzchnię ekranu wywietrzaka. Działanie to powoduje zasysanie powietrza z części grawitacyjnej jak pokazuje ilustracja poniżej. Widoczna struga dymu zasysana z komory dymowej kieruje się do pierścienia współśrodkowego, którym płynie powietrze w sposób naturalny. Ciąg ten powodowany może być unosem termodynamicznym wynikającym z różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem wentylowanym a poziomem temperatury na zewnątrz budynku, siłą wiatru który z różną prędkością omywa zewnętrzną powierzchnię wywietrzaka bądź strugą powietrza wytwarzaną mechanicznie przez wentylator. Zdjęcie powyżej pokazuje w jaki sposób powietrze wypływa z części grawitacyjnej wywietrzaka zasysane uprzednio przez strugę mechaniczną, którą wytwarza wentylator. Działanie eżekcyjne wentylatora może być regulowane jego prędkością obrotową im obroty wentylatora wyższe tym siłą wysysania w części grawitacyjnej większa a co za tym idzie strumień powietrza usuwanego w sposób grawitacyjny rośnie.

     

BADANIA I POMIARY

Badania efektywności pracy wywietrzaków zintegrowanych Monsun, przeprowadzono przy wykorzystaniu tunelu aerodynamicznego.
Zasymulowano w ten sposób strugę wiatru, która w rzeczywistości będzie omywała powierzchnię ekranu wywietrzaka wraz z zamontowanym na nim wentylatorem Sztil.
Przeprowadzono badania w wariantach z pracującym wentylatorem jak również w przypadku gdy wentylator jest wyłączony.
Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono graficznie dla różnych poziomów prędkości wiatru oraz przy różnej wydajności zamontowanego wentylatora.

RYSUNKI TECHNICZNE

    

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Parametry eksploatacyjne silników 
napędzających wentylatory SZTIL - 500

Obroty
wentylatora oznaczenie
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
 Moc 
 [KW] 
Krotność
prądu rozruchowego [JA/JN]
Napięcie
[V]
Układ połączeń Prąd JN [A] 
przy napięciu
230V 400V
900 MK-137-6DK.20.L
ZIEHL-ABEGG
1,25 3,8 230/400 8,0 3,0
700 MK-137-8DK.15.L
ZIEHL-ABEGG
0,63 3,2 230/400 6,3 2,0

Stopień ochrony silnika IP54

Tabela doboru wyłącznika i nastawień zabezpieczeń silnika trójfazowego
i doboru zabezpieczeń instalacji () 3x400 [V]

Typ 
wentylatora
Obroty
wentylatora
Moc uzwojeń
silnika
[KW]
Nastawienie wyłącznika M251
Zakres
wyzwalacza
termicznego
 wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
SZTIL-500 900 1,25 2,5-4,0 3,3
700 0,63 1,6-2,5 2,2

 

CHARAKTERYSTYKI

Wkrótce...

 

TYPOWE KOMBINACJE MONTAŻOWE

Wkrótce...

copyright © Uniwersal Uniwersal