ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plPODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

WENTYLATORY DAExC-160, 200, 250 MW, 315 MX, 400 MX, 630

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Schemat podłączenie silnika trójfazowego przeciwwybuchowego

STEROWANIE: ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ

ZESTAW ROZRUCHOWY S-ZEx /…/ edn

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczeniem zestawu jest prawidłowe zabezpieczenie silnika przeciwwybuchowego budowy wzmocnionej [Exe ] lub budowy iskrobezpiecznej [ Ex nA ] napędzającego wentylator .
Produkowany zestaw rozruchowy spełnia wymogi bezpiecznej pracy wentylatora przeciwwybuchowego [ Orzeczenie KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ BARBARA KDB 94.502W zał. 5 ] .
Temperatura pracy zestawu t [ -5 / +40 ( oC ) ]. Stopień ochrony IP65.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [S]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz" a sterowanie wentylatorem może odbywać się, ręczne z miejsca zainstalowania "zestawu" przyciskami „START”-„STOP” na panelu modułu MAKSTER jak również sygnałem zewnętrznym (bezpotencjałowy styk NO) z urządzenia zewnętrznego lub z „systemu”.
"Zestaw" wyposażony jest w bezpotencjałowy styk NO wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora. Natomiast miejscowo w rozdzielnicy o statusie tym informują kontrolki na panelu modułu Makster.
W przypadku, gdy silnik wentylatora wyposażony jest w termistory ochrony temperaturowej PTC (jak na schemacie), ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC. W przeciwnym razie, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego instaluje się wyłącznik silnikowy.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [Z]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczony jest do automatycznego uruchomiania wentylatora w określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
W przypadku, gdy silnik nie jest wyposażony w termistory PTC , w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego F, instaluje się wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [C]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora na ściśle określony czas pracy oraz czas jego zatrzymania. Nastawy te ustawione na panelu przekaźnika czasowego PC, "zestaw" będzie realizował cyklicznie
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania, o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
W przypadku, gdy silnik nie jest wyposażony w termistory PTC, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego F, instaluje się wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [T]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z regulatora temperatury RT.
Na regulatorze tym użytkownik ustawia próg temperatury po przekroczeniu, którego wentylator załączy się. Natomiast z chwilą obniżenia się temperatury powietrza poniżej tego progu następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
W przypadku, gdy silnik nie jest wyposażony w termistory PTC, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego F, instaluje się wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [G]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
„Zestaw” ten przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Opis działania:
Będący w spoczynku wentylator uruchamia się z chwilą otrzymania sygnału „ALARM1”,
z któregokolwiek detektora CO lub LPG. Jeżeli natężenie mierzonego czynnika rośnie dalej,
i na wejściu „zestawu” pojawi się sygnał „ALARM2” to zostaną załączone podświetlane tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka;informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
W przypadku, gdy silnik nie jest wyposażony w termistory PTC, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego F, instaluje się wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym .
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
STEROWANIE: REGULACJA OBROTÓW

UKŁAD STEROWANIA FAUST

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika FAUST
Możliwe jest zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu zadajnika FAUST bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na listwę zaciskową.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [Z]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika FAUST (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia, nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora na wielkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust .
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [C]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika FAUST (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością (A) oraz czas pracy z drugą prędkością nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
W trakcie pracy "układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika FAUST, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [T]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika FAUST (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia wartości temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością wyższą, uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa  tak długo, aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika FAUST, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [G]

Obsługuje wentylatory DAEx wyszczególnione na schemacie.
Układ sterowania FAUST [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Opis działania:
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika FAUST (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
Układ sterowania FAUST [G] przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora .
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
Karty katalogowe urządzeń:

S-ZEx/.../edn MAKSTER S MAKSTER T MAKSTER WZ FAUST WIS
MAKSTER W MAKSTER Z
copyright © Uniwersal Uniwersal