ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plPODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I REGULACJA

Wentylatory typu SZTIL-160 ÷ 500

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Schemat podłączenie silnika trójfazowego

Zmiana kierunku obrotów: zamiana miejscami dowolnych dwóch przewodów fazowych.

Schemat podłączenia silnika jednofazowego

Zmiana kierunku obrotów: zamiana miejscami styków Z1 i Z2.

 

STEROWANIE: ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ

ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z

Obsługuje wentylatory typu Sztil wyszczególnione na schemacie
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz" Załączenie i wyłączenie wentylatora- ręczne z miejsca zainstalowania "zestawu"
Nie jest możliwe sterowanie pracą wentylatora sygnałem urządzeń zewnętrznych (np. czujnik gazu, regulator temp. itp.) lub z systemu sterowania centralnego .
Nie jest wyposażony w styki informujące układ centralny o stanie pracy urządzenia oraz w kontrolki informacji miejscowej.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS
Zestawy wykonywane są zarówno w wariancie podłączenia pojedynczego wentylatora, jak i w wariancie przelotowym, który umożliwia linią przewodową zasilać po sobie cztery sztuki wentylatorów.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [S]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz" a sterowanie wentylatorem może odbywać się, ręczne z miejsca zainstalowania "zestawu" przyciskami „START”-„STOP” na panelu modułu MAKSTER jak również sygnałem zewnętrznym (bezpotencjałowy styk NO) z urządzenia zewnętrznego lub z „systemu”.
"Zestaw" wyposażony jest w bezpotencjałowy styk NO wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora. Natomiast miejscowo w rozdzielnicy o statusie tym informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę, wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [WZ]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe),oraz napędy elektryczne (siłowniki) przepustnic na kanałach wentylacyjnych lub ściennych  czerpni powietrza (standardowy typu napędu to Belimo 230A-s)
"Zestaw" działa w algorytmie "załącz/wyłącz". Załączenie silnika przyciskiem „START” na panelu modułu MAKSTER lub sygnałem z zewnątrz, powoduje również otwarcie przepustnicy lub czepni powietrza.
W sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można ręcznie sterować położeniem przepustnicy
O statusie pracy silnika wentylatora jak i o położeniu przepustnicy informują kontrolki LED na panelach modułów MAKSTER i SK 230
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów i przepustnic. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [Z]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchomiania wentylatora w określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu MAKSTER.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [C]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora na ściśle określony czas pracy oraz czas jego zatrzymania. Nastawy te ustawione na panelu przekaźnika czasowego PC, "zestaw" będzie realizował cyklicznie
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania, o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [T]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z regulatora temperatury RT. Na regulatorze tym użytkownik ustawia próg temperatury po przekroczeniu, którego wentylator załączy się. Natomiast z chwilą obniżenia się temperatury powietrza poniżej tego progu następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [W]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z kontrolera wilgotności "WILGA". Na panelu kontrolera "WILGA" użytkownik ustawia próg wilgotności powietrza po przekroczeniu, którego ma załączyć się wentylator. Z chwilą, gdy wilgotność ponownie spadnie poniżej nastawionego progu, następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "zestaw” przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenie wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony zwarciowo-przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [H]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z sterownika "HIGSTER". Na panelu sterownika użytkownik ustawia próg wilgotności po przekroczeniu, którego ma załączyć się wentylator, jak również poziom czułości oświetlenia.
Z chwilą gdy wilgotność spadnie poniżej nastawionego progu, lub gdy zostanie wyłączone oświetlenie pomieszczenia, następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Zestaw przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony zwarciowo-przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
ZESTAW SAMOCZYNNEGO STEROWANIA [ ZSS/ x /230V/TROL 404 ]

Obsługuje wentylatory typu Sztil wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczony jest do sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji: temperatury,wilgotności środowiska, prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym oraz do realizacji programu sterowania wybranego przekaźnika czasowego. Posiada również funkcję sterowania ręcznego przyciskami sterowniczymi.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [G]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu Sztil (jedno i trójfazowe).
„Zestaw” ten przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Będący w spoczynku wentylator uruchamia się z chwilą otrzymania sygnału „ALARM1”,
z któregokolwiek detektora CO lub LPG. Jeżeli natężenie mierzonego czynnika rośnie dalej
i na wejściu „zestawu” pojawi się sygnał „ALARM2” to zostaną załączone podświetlane tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
W przypadku, gdy silnik wentylatora wyposażony jest w termistory ochrony temperaturowej PTC (jak na schemacie), ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F, a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC. W przeciwnym razie, w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego instaluje się wyłącznik silnikowy.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.

STEROWANIE: REGULACJA OBROTÓW
SILNIKI JEDNOFAZOWE

UKŁAD STEROWANIA WIR S

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz regulację jego prędkości obrotowej, wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania.
Nie jest możliwe sterowanie pracą wentylatora sygnałem urządzeń zewnętrznych (np. czujnik gazu, regulator temp. itp.) lub z systemu sterowania centralnego
Nie jest również wyposażony w styki informujące układ centralny o stanie pracy urządzenia. O pracy wentylatora informuje czerwona kontrolka LED na panelu modułu WIR-s
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika, a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS
UKŁAD STEROWANIA WIR DN

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania.
Możliwe jest natomiast, zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu WIR DN bezpotencjałowym stykiem zwiernym.
O tym, z którą z wybranych prędkości pracuje aktualnie wentylator, informuje jedna z dwóch czerwonych kontrolek LED na panelu modułu.
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika, a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
UKŁAD STEROWANIA WIR DN [T]

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali modułu WIR DN. (wentylacja "dyżurna").
Z chwilą przekroczenia temperatury nastawionej na regulatorze temperatury RT, następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n2 wybraną na drugiej skali modułu WIR DN. Trwa ona tak długo aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze RT. Gdy to nastąpi wentylator z powrotem zacznie pracować z prędkością n1
O tym, z którą z wybranych prędkości n1 lub n2, pracuje aktualnie wentylator informuje czerwona kontrolka LED na panelu modułu, a aktualną temperaturę wskazuje wyświetlacz regulatora RT
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika , a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
UKŁAD STEROWANIA WIR DN [Z]

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali modułu WIR DN (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dni tygodnia, nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora z prędkości n1 na prędkość n2
O tym, z którą z wybranych prędkości n1 lub n2, pracuje aktualnie wentylator informuje czerwona kontrolka LED na panelu modułu WIR DN
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika, a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
UKŁAD STEROWANIA WIR DN [C]

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali modułu WIR DN (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością n1 oraz czas pracy z drugą prędkością n2,
"Układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości n1 lub n2, pracuje aktualnie wentylator informuje czerwona kontrolka LED na panelu modułu.
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
UKŁAD STEROWANIA WIR DN [W]

Obsługuje wentylatory Sztil z silnikami jednofazowymi typu:
Sztil 160 W2
Sztil 200 W2
Sztil 250/900
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali modułu WIR DN (wentylacja "dyżurna").
Z chwilą przekroczenia progu wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n2 wybraną na drugiej skali modułu WIR DN. Trwa ona tak długo, aż wilgotność powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA"
O tym, z którą z wybranych prędkości n1 lub n2 pracuje aktualnie wentylator informuje czerwona kontrolka LED na panelu modułu WIR DN
"Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, a jego ochronę zwarciowo-przeciążeniową zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.
Załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawa prędkości obrotowej silnika, ręczne z miejsca zainstalowania "Układu"
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika Faust
Możliwe jest zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu zadajnika Faust bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na listwę zaciskową.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Układu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [WZ]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.:
Po załączeniu wentylatora {miejscowo z panelu zadajnika Faust, lub sygnałem z "systemu" (styk bezpotencjałowy NO) następuje samoczynne otwarcie kanałowej przepustnicy powietrza lub czerpni ściennej. Zatrzymanie wentylatora zamyka przepustnicę (czerpnię).
O położeniu przepustnicy (otwarta-zamknięta) informują kontrolki LED na panelu modułu R- SK230.
Ponad to, w sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można ręcznie sterować położeniem przepustnicy.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów i przepustnic (czerpni powietrza). Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "układu" obsługującego grupę wentylatorów do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA Faust 1f [Z]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora na wielkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
O tym, którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "Układu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [C]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością (A) oraz czas pracy z drugą prędkością nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. "Układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "układu" obsługującego grupę wentylatorów do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [W]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia progu wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż wilgotność powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA"
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "układu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [T]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe Sztil.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia wartości temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów.
Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "układu" obsługującego grupę wentylatorów do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [G]

Obsługuje wszystkie jednofazowe wentylatory Sztil
Układ sterowania FAUST 1f [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Opis działania:
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.

STEROWANIE: REGULACJA OBROTÓW
SILNIKI TRÓJFAZOWE

UKŁAD STEROWANIA FAUST

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika Faust
Możliwe jest zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu zadajnika Faust bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na listwę zaciskową.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. W tym przypadku do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
.Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [WZ]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Po załączeniu wentylatora {miejscowo z panelu zadajnika Faust, lub sygnałem z urządzenia zewnętrznego bądź "systemu" (styk bezpotencjałowy NO) następuje samoczynne otwarcie kanałowej przepustnicy powietrza lub czerpni ściennej. Zatrzymanie wentylatora zamyka przepustnicę (czerpnię).
O położeniu przepustnicy (otwarta-zamknięta) informują kontrolki LED na panelu modułu R typu SK230.
Ponad to, w sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można sterować położeniem przepustnicy.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora i przepustnicy (czerpni), lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę tych urządzeń. W tym przypadku do ochrony zwarciowo-przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [Z]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil:
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia, nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora na wielkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora i przepustnicy (czerpni),lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę tych urządzeń. W tym przypadku do ochrony zwarciowo-przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [C]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością (A) oraz czas pracy z drugą prędkością nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
W trakcie pracy "układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora i przepustnicy (czerpni), lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę tych urządzeń. W tym przypadku do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli, PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [W]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia progu wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż wilgotność powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA"
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę tych urządzeń. W tym przypadku do przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [T]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia wartości temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością wyższą, uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa  tak długo, aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę tych urządzeń. W tym przypadku do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Implikuje to również konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [G]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory Sztil
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Karty katalogowe urządzeń:

S-Z WIR S MAKSTER S MAKSTER T MAKSTER WZ FAUST WIS
ZSS WIR DN MAKSTER W MAKSTER Z

 

copyright © Uniwersal Uniwersal