ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plPODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

WENTYLATORY DAs,(k)-160 - 400

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Schemat podłączenie silnika trójfazowego

Zmiana kierunku obrotów: zamiana miejscami dowolnych dwóch przewodów fazowych.

Schemat podłączenia silnika jednofazowego

STEROWANIE: ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ
SILNIKI JEDNOFAZOWE LUB TRÓJFAZOWE

ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z

Obsługuje wentylatory typu DAs(k)- wyszczególnione na schemacie
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz". Załączenie i wyłączenie wentylatora- ręczne z miejsca zainstalowania "zestawu".
Nie jest możliwe sterowanie pracą wentylatora sygnałem urządzeń zewnętrznych (np. czujnik gazu, regulator temp. itp.) lub z systemu sterowania centralnego .
Nie jest wyposażony w styki informujące układ centralny o stanie pracy urządzenia oraz w kontrolki informacji miejscowej.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Zestawy wykonywane są zarówno w wariancie podłączenia pojedynczego wentylatora, jak i w wariancie przelotowym, który umożliwia linią przewodową zasilać po sobie cztery sztuki wentylatorów.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [S]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Działa w algorytmie "załącz/wyłącz" a sterowanie wentylatorem może odbywać się, ręczne z miejsca zainstalowania "zestawu" przyciskami „START” „STOP” na panelu modułu MAKSTER jak również sygnałem zewnętrznym (bezpotencjałowy styk NO) z urządzenia zewnętrznego lub z „systemu”.
"Zestaw" wyposażony jest w bezpotencjałowy styk NO wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora. Natomiast miejscowo w rozdzielnicy o statusie tym informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [WZ]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe),oraz napędy elektryczne (siłowniki) przepustnic na kanałach wentylacyjnych lub ściennych  czerpni powietrza (standardowy typu napędu to Belimo 230A-s) .
"Zestaw" działa w algorytmie "załącz/wyłącz". Załączenie silnika przyciskiem „START” na panelu modułu Makster lub sygnałem z zewnątrz, powoduje również otwarcie przepustnicy lub czepni powietrza.
W sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można ręcznie sterować położeniem przepustnicy.
O statusie pracy silnika wentylatora jak i o położeniu przepustnicy informują kontrolki LED na panelach modułów Makster i SK 230 .
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [Z]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchomiania wentylatora w określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [C]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora na ściśle określony czas pracy oraz czas jego zatrzymania. Nastawy te ustawione na panelu przekaźnika czasowego PC, "zestaw" będzie realizował cyklicznie.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania, o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [T]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z regulatora temperatury RT. Na regulatorze tym użytkownik ustawia próg temperatury po przekroczeniu, którego wentylator ma się załączyć. Natomiast z chwilą obniżenia się temperatury powietrza poniżej tego progu następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [W]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z kontrolera wilgotności "WILGA". Na panelu kontrolera "WILGA" użytkownik ustawia próg wilgotności powietrza po przekroczeniu, którego ma załączyć się wentylator. Z chwilą, gdy wilgotność ponownie spadnie poniżej nastawionego progu, następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS.
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [H]

Obsługuje wszystkie wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
Przeznaczony jest do automatycznego uruchamiania wentylatora przez sygnał z sterownika "HIGSTER". Na panelu sterownika użytkownik ustawia próg wilgotności po przekroczeniu, którego ma załączyć się wentylator, jak również poziom czułości oświetlenia.
Z chwilą, gdy wilgotność spadnie poniżej nastawionego progu, lub, gdy zostanie wyłączone oświetlenie pomieszczenia, następuje wyłączenie wentylatora.
"Zestaw" wyposażony jest w styk zwierny bezpotencjałowy wykorzystywany do informowania "systemu" o statusie pracy wentylatora, natomiast w miejscu zainstalowania o statusie tym, informują kontrolki na panelu modułu Makster.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy WS
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, i z sterowania abezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
ZESTAW SAMOCZYNNEGO STEROWANIA [ ZSS/ x /230V/TROL 404 ]

Obsługuje wentylatory typu DAs,(k) 3x400V wyszczególnione na schemacie.
Przeznaczony jest do sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji: temperatury,wilgotności środowiska, prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym oraz do realizacji programu sterowania wybranego przekaźnika czasowego. Posiada również funkcję sterowania ręcznego przyciskami sterowniczymi.
Ochronę zwarciowo-przeciążeniową silnika, zapewnia wyłącznik silnikowy.
ZESTAW STEROWANIA MAKSTER [G]

Obsługuje wentylatory typu DAs,(k) (jedno i trójfazowe).
„Zestaw” ten przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Będący w spoczynku wentylator uruchamia się z chwilą otrzymania sygnału „ALARM1”,
z któregokolwiek detektora CO lub LPG. Jeżeli natężenie mierzonego czynnika rośnie dalej
i na wejściu „zestawu” pojawi się sygnał „ALARM2” to zostaną załączone podświetlane tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
W przypadku, gdy silnik wentylatora wyposażony jest w termistory ochrony temperaturowej PTC), ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F, a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC. W przeciwnym razie w ”zestawie” w miejsce wyłącznika nad-prądowego instaluje się wyłącznik silnikowy. (jak to pokazano na schemacie)
Standardowo "zestaw" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku "zestawu" obsługującego grupę wentylatorów, do ochrony przeciążeniowej poszczególnych silników nie wykorzystuje się wspólnej pętli PTC, lecz każdy z silników indywidualnie jest chroniony wyłącznikiem silnikowym.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.

STEROWANIE: REGULACJA OBROTÓW
SILNIKI JEDNOFAZOWE

UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f

Obsługuje wentylatory jednofazowe DAs,(k)
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika Faust
Możliwe jest zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu zadajnika Faust bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na listwę zaciskową.
Ochronę zwarciową silnika i linii zasilającej zapewnia bezpiecznik nad-prądowy F a przeciążenie silnika dozoruje przekaźnik termiczny PT
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy a każdy z silników, przed przeciążeniem chroniony jest indywidualnie przekaźnikiem termicznym PT.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [WZ]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe DAs,(k).
Po załączeniu wentylatora (miejscowo z panelu zadajnika Faust, lub sygnałem z "systemu" (styk bezpotencjałowy NO)) następuje samoczynne otwarcie kanałowej przepustnicy powietrza lub czerpni ściennej. Zatrzymanie wentylatora zamyka przepustnicę lub czerpnię.
O położeniu przepustnicy (otwarta-zamknięta) informują kontrolki LED na panelu modułu R- SK230.
Ponad to, w sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można ręcznie sterować położeniem przepustnicy.
Ochronę zwarciową silnika i linii zasilającej zapewnia bezpiecznik nad-prądowy F, a przeciążenie silnika dozoruje przekaźnik termiczny PT
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy a każdy z silników przed, przeciążeniem chroniony jest indywidualnie przekaźnikiem termicznym PT.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [Z]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora na wielkość n2 nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
O tym, którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika i linii zasilającej zapewnia bezpiecznik nad-prądowy F, a przeciążenie silnika dozoruje przekaźnik termiczny PT
Standardowo "układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy a każdy z silników, przed przeciążeniem chroniony jest indywidualnie przekaźnikiem termicznym PT.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [C]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1 nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością n1 skala (A) oraz czas pracy z drugą prędkością n2 nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. "Układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Ochronę zwarciową silnika i linii zasilającej zapewnia bezpiecznik nad-prądowy F, a przeciążenie silnika dozoruje przekaźnik termiczny PT
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania, i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy a każdy z silników, przed przeciążeniem chroniony jest indywidualnie przekaźnikiem termicznym PT.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [W]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia progu wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n2 uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż wilgotność powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA"
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na n1 na skali (A) lub n2 na skali (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy a każdy z silników, przed przeciążeniem chroniony jest indywidualnie przekaźnikiem termicznym PT.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [T]

Obsługuje wszystkie wentylatory jednofazowe DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia wartości temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n2 uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa  tak długo, aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST 1f [G]

Obsługuje wszystkie jednofazowe wentylatory DAs,(k)
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora.
Zestaw nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.

STEROWANIE: REGULACJA OBROTÓW
SILNIKI TRÓJFAZOWE

UKŁAD STEROWANIA FAUST

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora oraz nastawę dwóch prędkości n1 i n2 wyłącznie z rozdzielnicy w miejscu zainstalowania „układu”, z panelu zadajnika Faust
Możliwe jest zdalne (z systemu lub urządzenia zewnętrznego) przełączenie prędkości obrotowej silnika z prędkości n1 na n2.
Dokonuje się tego zwierając wejście A/B modułu zadajnika Faust bezpotencjałowym stykiem zwiernym. Wejście to jest wyprowadzone na listwę zaciskową.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [WZ]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Po załączeniu wentylatora {miejscowo z panelu zadajnika Faust, lub sygnałem z urządzenia zewnętrznego bądź "systemu" (styk bezpotencjałowy NO) następuje samoczynne otwarcie kanałowej przepustnicy powietrza lub czerpni ściennej. Zatrzymanie wentylatora zamyka przepustnicę (czerpnię).
O położeniu przepustnicy (otwarta-zamknięta) informują kontrolki LED na panelu modułu R typu SK230.
Ponad to, w sytuacji, gdy silnik wentylatora jest zatrzymany, z panelu modułu SK230 można sterować położeniem przepustnicy.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [Z]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) (wentylacja "dyżurna").
W określonych przez użytkownika porach doby i dniach tygodnia, nastawionych na module programatora czasowego PD "układ" przełączy prędkość pracy wentylatora n1 na wielkość n2 nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali(A) lub (B), pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [C]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
Na panelu przekaźnika czasowego PC użytkownik nastawia czas pracy wentylatora z prędkością n1 skala (A) oraz czas pracy z drugą prędkością n2 nastawioną na skali (B) zadajnika Faust
W trakcie pracy "układ" będzie powtarzał tą sekwencję cyklicznie.
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [W]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia progu wilgotności nastawionego na panelu kontrolera wilgotności "WILGA" następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n2 uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż wilgotność powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na kontrolerze wilgotności "WILGA"
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika.
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [T]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową n1 nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna")
Z chwilą przekroczenia wartości temperatury nastawionej na panelu regulatora temperatury RT następuje przełączenie wentylatora na pracę z prędkością n1 na wyższą n2, uprzednio nastawioną na skali (B) zadajnika Faust. Praca z tą prędkością trwa tak długo, aż temperatura powietrza ponownie nie obniży się poniżej tej nastawionej na regulatorze temperatury RT
O tym, z którą z wybranych prędkości nastawioną na skali (A) lub (B) zadajnika Faust, pracuje aktualnie wentylator informują rozjaśnione diody LED na panelu zadajnika
Standardowo "Układ" przeznaczony jest do zasilania sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość jego rozbudowy tak, aby mógł obsługiwać grupę wentylatorów. Implikuje to konieczność powiększenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy.
W przypadku zasilania pojedynczego wentylatora ochronę zwarciową linii i silnika stanowi bezpiecznik nad-prądowy F, a zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika jest przekaźnik termiczny PT. Natomiast, gdy „układ” zasila grupę wentylatorów to każdy z silników chroniony jest indywidualnie wyłącznikiem silnikowym.
Zasilanie jednofazowe 1x230V układu realizowane jest, gdy sumaryczna moc grupy silników napędzanych wentylatorów nie przekracza wartości 2,2kW.
Powyżej tej mocy falownik musi być zasilany z sieci 3 fazowej tj., 3x400V.
UKŁAD STEROWANIA FAUST [G]

Obsługuje wszystkie 3 fazowe wentylatory DAs,(k)
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu),w garażach, kotłowniach oraz ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych.
Po załączeniu układu, wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna").
Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora tlenku węgla następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) zadajnika Faust ( prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu wzrasta i pojawi się z detektora sygnał- ALARM 2, „układ” zaświeca tablice ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczno-optyczny BU.
W układzie wykorzystano też sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu
WG-22.EN , WG-15.EN/T.
W przypadku pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy „zestawu“ zaświeci się pomarańczowa kontrolka; informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii.
Ochronę zwarciową silnika zapewnia wyłącznik nad-prądowy F a jego przeciążenie kontroluje pętla PTC.
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabezpieczenia elektrycznego pojedynczego silnika wentylatora .
Układ nie może być instalowany w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.
Karty katalogowe urządzeń:

S-Z MAKSTER S MAKSTER T MAKSTER WZ FAUST WIS
ZSS MAKSTER W MAKSTER Z
copyright © Uniwersal Uniwersal