ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory dachowe SilWent - 315

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne.
Wentylatory dachowe typoszeregu [SILWENT] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem poziomym.
Wyrzut pionowy powietrza wentylacyjnego może być zrealizowany przez zastosowanie kierownicy [OPCJA].
Wentylatory typu [SILWENT] produkowane są w trzech rodzajach wykonania jako
standardowe [s], kwasoodporne [k], ciepłoodporne [VE].
Wentylatory typu [SILWENT] charakteryzują się zmniejszonym poziomem ciśnienia akustycznego przy wyraźnie wyższej wydajności i podciśnieniach roboczych wentylatora.
Zasadnicze elementy konstrukcyjne ( obudowa, wirnik, rama ) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów standardowych – [s]) lub kompozytów winyloestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów kwasoodpornych – [k] i ciepłoo-dpornych [VE] ). Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL.. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3] o temperaturze [t ≤ 40 ( °C )], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze[t ≤70 ( °C )]
W zależności od warunków zasilania nz miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi, klatkowymi jednofazowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 160] lub trzyfazowymi jedno lub wielobiegowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 315 P2 – n = 900/700 ( 1/min )]. Silnik asynchroniczny, klatkowy , trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości.
Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych wentylatorów zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].
Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS].
W przypadku wyboru wentylatora z regulacją obrotów właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych silnika zapewnia zastosowanie FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST].
Przy zasilaniu silnika z rozdzielnicy typu [FAUST] wyłączników serwisowych
typu [WIS] nie stosuje się pod grożbą uszkodzenia przetwornicy częstotliwości
rozdzielnicy [FAUST].
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS], wywietrzak zintegrowany typu [ WZ] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE

Wentylatory typoszeregu SilWent przeznaczone są do pracy we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji wyciągowej.

WIELKOŚĆ: 160, 315
Wymiarem charakterystycznym jest średnica wlotu wentylatora

OZNACZENIE:

RODZAJ WYKONANIA

 • dachowy
 • promieniowy

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Części składowe:

 • POKRYWA DOLNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ NOŚNĄ.
  Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora do konstrukcji wsporczej.
 • POKRYWA GÓRNA: element konstrukcyjny połączony nierozłącznie z metalową SIATKĄ NOŚNĄ
  Element posiada układ otworów gwintowanych służących do mocowania UKŁADU WIRUJĄCEGO.
 • KOPUŁA – element konstrukcyjny zabezpieczający wentylator przed oddziaływaniami atmosferycznymi, osłona silnika
Połączenia:
 • Pokrywa dolna – siatka nośna - pokrywa górna: połączenie nierozłączne
 • Kopuła – pokrywa górna – połączenie śrubowe

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • RAMA
 • KOŁO WIRNIKOWE z piastą
 • SILNIK NAPĘDOWY
Połączenia:
 • Układ wirujący – obudowa: połączenie śrubowe
 • Koło wirnikowe – piasta: połączenie nitowane
 • Rama – silnik: połączenie śrubowe
 • Silnik – koło wirnikowe z piastą – połączenie bezpośrednie . Koło wirnikowe zabezpieczone na czopie wału silnika zespołem krążka zabezpieczającego z podkładką odginaną.

Materiały:

Odmiana S – wentylatory standardowe

 • OBUDOWA – tworzywo sztuczne, laminat poliestrowo-szklany odporny na oddziaływania atmosferyczne lub chemiczne
 • KOŁO WIRNIKOWE – laminat poliestrowo-szklany
 • RAMA NOŚNA – laminat poliestrowo-szklany
 • SIATKA NOŚNA, PIASTA WIRNIKA: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Odmiana K– wentylatory kwasoodporne

 • OBUDOWA – tworzywo sztuczne, kompozyt poliestrowo-szklany o podwyższonej odporności na oddziaływania atmosferyczne lub chemiczne
 • KOŁO WIRNIKOWE – kompozyt poliestrowo-szklany
 • RAMA NOŚNA – kompozyt poliestrowo-szklany
 • SIATKA NOŚNA, PIASTA WIRNIKA: elementy ze stali kwasoodpornej zabezpieczone antykorozyjnie.

Odmiana VE – wentylatory ciepłoodporne

 • OBUDOWA – tworzywo sztuczne, kompozyt winylo-estrowy [VE] o podwyższonej odporności na oddziaływania temperatury czynnika oraz oddziaływania atmosferyczne lub chemiczne.
 • KOŁO WIRNIKOWE – kompozyt winylo-estrowy [VE] o podwyższonej odporności na oddziaływanie temperatury czynnika
 • RAMA NOŚNA – kompozyt winylo-estrowy [VE]
 • SIATKA NOŚNA, PIASTA WIRNIKA: elementy ze stali kwasoodpornej zabezpieczone antykorozyjnie.

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

Masa: 58 kg Masa: 74 kg
Masa: 62 kg Masa: 63kg
Masa: 42 kg Masa: 41 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal