ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory dachowe SZTIL-160/W2

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wentylatory dachowe typoszeregu [SZTIL] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych.
Wyrzut pionowy powietrza wentylacyjnego może być zrealizowany przez zastosowanie kierownicy.[OPCJA].
Wentylatory typoszeregu [SZTIL] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia.
Wentylatory typoszeregu [SZTIL] dostępne są w tylko w wykonaniu standardowym [s].
Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wytłumienia obudowy. Cechy geometryczne obudowy wentylatora oraz zastosowanie materiałów tłumiących pozwala zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentylacyjnych.
Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, kopuła, koło wirnikowe) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyzne i chemiczne. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu [SZTIL] przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 (g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)].
W zależności od warunków zasilania na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi z wirującym stojanem jednofazowymi lub trzyfazowymi, jednobiegowymi.
Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS].
Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].
Silnik trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów) przy pomocy przetwornicy częstotliwości [Układ regulacji FAUST].
Silnik jednofazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów) z układów regulacji przemiennego napięcia zasilania [UKŁAD WIR S, UKŁAD WIR DN].
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej (np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS], wywietrzak zintegrowany typu [WZ]) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.
Dostawcą silników napędowych jest niemiecka firma Ziehl – Abegg.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE
Wentylatory typoszeregu SZTIL przeznaczone są do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnego
przeznaczenia.

WIELKOŚCI: 160, 200, 250, 315, 400, 500

OZNACZENIE:

RODZAJ:

 • dachowy
 • promieniowy

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Części składowe:

 • KOPUŁA
 • POKRYWA KOPUŁY

KOPUŁA obudowy poprzez swoje cechy konstrukcyjne stanowi element mocujący UKŁADU WIRUJĄCEGO oraz
element osłonowo-tłumiący wentylatora. Kopuła posiada kanał kablowy umożliwiający przeprowadzenie kabla
zasilającego od strony PODSTAWY do skrzynki zaciskowej silnika.
POKRYWA KOPUŁY stanowi element zamykający dostęp do skrzynki zaciskowej silnika chroniąc silnik przed
oddziaływaniami atmosferycznymi.

Materiały:

 • Kopuła: laminat poliestrowo-szklany
 • Pokrywa silnika: laminat poliestrowo-szklany
Połączenia:
 • Pokrywa – pokrywa kopuły: zatyczki z tworzywa

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • KOŁO WIRNIKOWE – typ wirnika: promieniowy, z łopatkami zagiętymi do tyłu
 • SILNIK NAPĘDOWY z wirującym stojanem
Materiały:
 • Koło wirnikowe – SZTIL 160, 200, 250, 315 – PCV lub aluminium
  SZTIL 400, 500 – kompozycja laminatowa
Połączenia:
 • Układ wirujący – kopuła: połączenie śrubowe
 • Koło wirnikowe – silnik: połączenie bezpośrednie [śrubowe lub nitowane]
PODSTAWA

PODSTAWA poprzez swoje cechy konstrukcyjne stanowi element nośny OBUDOWY oraz element przepływowy
tworząc lej dolotowego powietrza do wirnika. Otwory gwintowane w podstawie umożliwiają montaż wentylatora
na konstrukcji wsporczej.

Materiały:

 • Podstawa: kompozycja laminatowa
Połączenia:
 • Podstawa – obudowa: połączenie śrubowe

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

Masa: 20 kg Masa: 29 kg
Masa: 23 kg Masa: 21 kg
Masa: 14 kg Masa: 13 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal