ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL 3F

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL 1F

Elektroniczny moduł sterujący EOL

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego MULTIEOL

 

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL 3F

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i realizowane funkcje

Sterownik EOL 3F służy do sterowania trójfazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN produkcji Uniwersal sp. z o.o.

Realizuje on następujące funkcje

 • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora;

 • pracę silnika wentylatora w sposób ciągły;

 • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika;

 • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 - 30 min);

 • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • sygnalizację pracy silnika wentylatora;

 • sygnalizację wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna);

 • sygnalizację aktualnego wskazania miernika pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora.

PARAMETRY TECHNICZNE

budowa

Kompletny zestaw sterownika EOL 3F składa się z:

 • 9–cio modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP55 wyposażonej w

  • elektroniczny moduł sterujący EOL

  • bezpiecznik nadprądowy S301 (zabezpieczenie elektronicznego modułu sterującego);

  • wyłącznik silnikowy M250 (zabezpieczenie silnika wentylatora);

  • listwy PE;

  • komplet dławic bezgwintowych B13,5 i B25 oraz osłony śrub mocujących;

 • sondy pomiarowej wraz z dławikiem mocującym;

 • niniejszej instrukcji.

Wszystkie użyte do budowy układu elementy posiadają znak bezpieczeństwa “B”.
Elektroniczny moduł sterujący posiada obudowę nalistwową 3–modułową wykonaną z NORYLU (UL94 VO), przystosowaną do montażu na typowej listwie DIN 35.

Na panelu sterowania umieszczone są:

 • analogowy wskaźnik [1] wskazujący w zależności od położenia przełącznika [3] aktualny przepływ w kanale wentylacyjnym bądź wartość ustawionego progu załączenia się silnika wentylatora;

 • przełącznik wyboru wskazań miernika [3];

 • przełącznik trybu pracy silnika wentylatora [5];

 • pokrętło nastawy progu załączenia się silnika wentylatora [9];

 • pokrętło nastawy czasu pracy silnika wentylatora [10] po załączeniu automatycznym;

 • dioda sygnalizująca pracę silnika wentylatora 1 x LED - niebieska [8];

 • diody sygnalizujące wybór trybu pracy sterownika i rodzaju wskazań miernika 4 x LED – zielona [2][4][6][7].

Po obu stronach obudowy umieszczone są zaciski obwodów wejściowych i wyjściowych sterownika z opisami. Integralną częścią sterownika jest sonda pomiarowa. W obudowie wykonanej z czarnego NORYLU o średnicy 12 mm i długości 240 mm zabudowany jest układ pomiarowy. Bazuje on na termistorach NTC typu 640 produkcji BC Components. W strefie pomiarowej sondy wykonane są trzy otwory o średnicy 3 mm, natomiast na końcu sondy znajduje się biały oznacznik o średnicy 3 mm.

działanie:

Sterownik EOL może pracować w dwóch trybach

Tryb ciągły. W tym trybie silnik wentylatora pracuje w sposób ciągły.

Tryb automatyczny. W tym trybie silnik wentylatora nie pracuje aż do momentu, w którym grawitacyjna prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym nie obniży się do nastawionej wartości progowej. Po załączeniu wentylator będzie działał przez okres czasu. O wartości progowej jak również o czasie pracy wentylatora decyduje użytkownik. W przypadku, gdy po zakończeniu pracy wentylatora prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie nadal niższa od wartości progowej, wentylator uruchomi się ponownie. Cykl ten powtarzać się będzie aż do momentu, w którym wartość naturalnego (grawitacyjnego) przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie większa niż wcześniej nastawiona wartość progowa.

panel przedni elektronicznego modułu sterującego:

opis wejść i wyjść sterownika EOL 3F:

[1L1][3L2][5L3][N][PE] – zasilanie sterownika;

[U][V][W][PE] – zasilanie silnika wentylatora;

[-] – wejście przewodu "-" sondy pomiarowej (żyła niebieska);

[0] – wejście przewodu "0" sondy pomiarowej (żyła żółto – zielona);

[+] – wejście przewodu "+" sondy pomiarowej (żyła brązowa);

wskazówki dla projektantów

montaż

Do prawidłowej pracy układu niezbędne jest prawidłowe podłączenie i umieszczenie w kanale wentylacyjnym sondy pomiarowej. Prawidłowe podłączenie przedstawiono na rys. 2. Prawidłowy sposób umieszczenia sondy w kanale pokazuje rys.

Sterownik EOL 3F stanowi kompletny zestaw do sterowania jednym trójfazowym silnikiem elektrycznym wentylatora FEN.

Sposób instalacji:

 • Przewód zasilający z istniejącej rozdzielni podłączyć do odpowiednich zacisków wyłącznika silnikowego – [1L1], [3L2], [5L3], [N] (rys. 2).

 • Przewód wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [U], [V], [W], [N] w elektronicznym module sterującym (rys. 2).

 • Podłączyć sondę pomiarową zgodnie z oznaczeniami (rys. 2).

 • Zgodnie z rys. 3 zamocować sondę pomiarową w kanale wentylacyjnym. Biała kropka na korpusie sondy powinna być zwrócona w górę kanału, w kierunku wentylatora dachowego. Sondę należy zamontować za pomocą dławika prostopadle do ścianki kanału wentylacyjnego tak, by jej otwory pomiarowe znajdowały się w przepływie mierzonego powietrza (rys. 3).

 • Należy sprawdzić, czy na wyłączniku silnikowym ustawiony jest prąd znamionowy silnika odpowiedniego wentylatora FEN.

UWAGA!

Sonda pomiarowa jest kalibrowana z konkretnym elektronicznym modułem sterującym. Nie można używać ich zamiennie!

uruchomienie

Przed uruchomieniem należy ustawić potencjometr nastawy progowej [9] oraz potencjometr nastawy czasu [10] w lewym, skrajnym położeniu. Przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu lewym, a przełącznik wyboru rodzaju pracy wentylatora [5] w położeniu prawym "automat".

Po połączeniu układu zgodnie ze schematem aplikacyjnym (rys. 2), należy podać napięcie 220 (230) VAC. Na sterowniku powinny zaświecić się diody LED

 • "przepływ" zielona [4];

 • "automat" zielona [7].

Po czasie ok. 1 minuty (niezbędnym dla osiągnięcia równowagi cieplnej układu pomiarowego sondy), miernik [1] wskaże prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Następnie przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu prawym. Zaświeci się zielony LED [2] z opisem "próg". Potencjometrem nastawy progu [9] ustawić wartość progową (minimalną) prędkości przepływu powietrza, poniżej której niezbędne jest załączenie wentylacji mechanicznej. Z chwilą, gdy przepływ naturalny spadnie poniżej nastawionej wartości, załączy się silnik wentylatora FEN, o czym świadczy zaświecenie się niebieskiej diody LED [8] opisanej jako "praca wentylatora".

Ostatnią czynnością jest nastawienie czasu pracy wentylatora (wybór z przedziału 3 - 30 min). Po upływie tego czasu układ będzie sprawdzał, czy warunki naturalne są wystarczające dla pracy grawitacyjnej wentylatora FEN.

użytkowanie

Sterownik EOL jest urządzeniem bezobsługowym. Użytkownik ma jednak pełną możliwość i wyboru czasu pracy urządzenia w przypadku pracy automatycznej wentylatora, jak również decyduje, poniżej jakiej wartości prędkości przepływu naturalnego powietrza w kanale wentylacyjnym konieczna jest praca mechaniczna wentylatora FEN.

opis poszczególnych przełączników i pokręteł

 • pokrętło [9] z opisem "nastawa progu". Tym potencjometrem zmienia się wartość progu zadziałania wentylatora (od 0 m/s do 5 m/s) w trybie "automat";

 • pokrętło [10] z opisem "czas pracy". Tym potencjometrem zmienia się czas pracy (3 - 30 min) w trybie "automat";

 • przełącznik [3] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [4] z opisem "przepływ". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje aktualną wartość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [3] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [2] z opisem "próg". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje wartość progu, przy którym następuje samoczynne załączenie silnika wentylatora w trybie automatycznym;

 • przełącznik [5] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [6] z opisem "ciągły". W tym trybie silnik wentylatora zostaje załączony bez względu na wartość prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [5] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [7] z opisem "automat". W tym trybie załączenie się silnika wentylatora FEN uzależnione jest od wartości prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym i ustawionej wartości progowej.

parametry techniczne

 • Napięcie zasilające 3 x 400V AC.

 • Pobór mocy elektronicznego modułu sterującego 5 VA.

 • Wyposażenie w zabezpieczenia

  • elektronicznego modułu sterującego wyłącznik automatyczny szybki F01 – C1A (strona wtórna - bezpiecznik termistorowy PTC);

  • silnika wentylatora FEN – wyłącznik silnikowy M250 – prąd zadziałania wyzwalacza zwarciowego 14x I nast.

 • Temperatura pracy 0 - 40oC.

 • Maksymalny przekrój przewodów 2,5 mm2.

 • Regulacja czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu 3 - 30 min.

 • Regulacja progu prędkości przepływu powietrza w kanale 0 - 4 m/s.

 • Wymiary zewnętrzne 232 x 180 x 115 mm.

 • Ciężar 0,8 kg.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

 

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL 1F

OPIS TECHNICZNY

Sterownik EOL 1F służy do sterowania jednofazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN produkcji Uniwersal sp. z o.o.

Realizuje on następujące funkcje

 • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora;

 • pracę silnika wentylatora w sposób ciągły;

 • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu

 • naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika;

 • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 - 30 min);

 • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • sygnalizację pracy silnika wentylatora;

 • sygnalizację wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna);

 • sygnalizację aktualnego wskazania miernika pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

budowa

Kompletny zestaw sterownika EOL 1F składa się z

 • 4–modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP55 wyposażonej w 

  • elektroniczny moduł sterujący EOL

  • bezpiecznik nadprądowy S301 (zabezpieczenie elektronicznego modułu sterującego oraz silnika wentylatora);

  • listwę PE;

  • komplet dławic bezgwintowych B13,5 i B25 oraz osłony śrub mocujących;

 • sondy pomiarowej wraz z dławicą mocującą;

 • niniejszej instrukcji.

Wszystkie użyte do budowy układu elementy posiadają znak bezpieczeństwa “B”.

Elektroniczny moduł sterujący posiada obudowę nalistwową 3–modułową wykonaną z NORYLU (UL94 VO), przystosowaną do montażu na typowej listwie DIN 35.

Na panelu sterowania umieszczone są

 • analogowy wskaźnik [1] wskazujący w zależności od położenia przełącznika [3] aktualny przepływ w kanale wentylacyjnym bądź wartość ustawionego progu załączenia się silnika wentylatora;

 • przełącznik wyboru wskazań miernika [3];

 • przełącznik trybu pracy silnika wentylatora [5];

 • pokrętło nastawy progu załączenia się silnika wentylatora [9];

 • pokrętło nastawy czasu pracy silnika wentylatora [10] po załączeniu automatycznym;

 • dioda sygnalizująca pracę silnika wentylatora 1 x LED - niebieska [8];

 • diody sygnalizujące wybór trybu pracy sterownika i rodzaju wskazań miernika 4 x LED – zielona [2][4][6][7].

Po obu stronach obudowy umieszczone są zaciski obwodów wejściowych i wyjściowych sterownika z opisami.

Integralną częścią sterownika jest sonda pomiarowa. W obudowie wykonanej z czarnego NORYLU o średnicy 12 mm i długości 240 mm zabudowany jest układ pomiarowy. Bazuje on na termistorach NTC typu 640 produkcji BC Components. W strefie pomiarowej sondy wykonane są trzy otwory o średnicy 3 mm, natomiast na końcu sondy znajduje się biały oznacznik o średnicy 3 mm. Wyprowadzenie sondy stanowi kabel o długości 2 mb.

działanie

Sterownik EOL może pracować w dwóch trybach

Tryb ciągły. W tym trybie silnik wentylatora pracuje w sposób ciągły.

Tryb automatyczny. W tym trybie silnik wentylatora nie pracuje aż do momentu, w którym grawitacyjna prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym nie obniży się do nastawionej wartości progowej. Po załączeniu wentylator będzie działał przez okres czasu. O wartości progowej jak również o czasie pracy wentylatora decyduje użytkownik. W przypadku, gdy po zakończeniu pracy wentylatora prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie nadal niższa od wartości progowej, wentylator uruchomi się ponownie. Cykl ten powtarzać się będzie aż do momentu, w którym wartość naturalnego (grawitacyjnego) przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie większa niż wcześniej nastawiona wartość progowa.

panel przedni elektronicznego modułu sterującego

opis wejść i wyjść sterownika EOL 1F

[L][N][PE] – zasilanie sterownika;

[A][N][PE] – zasilanie silnika wentylatora;

[-] – wejście przewodu "-" sondy pomiarowej;

[0] – wejście przewodu "0" sondy pomiarowej;

[+] – wejście przewodu "+" sondy pomiarowej;

wskazówki dla projektantów

montaż

Do prawidłowej pracy układu niezbędne jest prawidłowe podłączenie i umieszczenie w kanale wentylacyjnym sondy pomiarowej. Prawidłowe podłączenie przedstawiono na rys. 2. Prawidłowy sposób umieszczenia sondy w kanale pokazuje rys.

Sterownik EOL 1F stanowi kompletny zestaw do sterowania jednym jednofazowym silnikiem elektrycznym wentylatora FEN.

Sposób instalacji

Przewód zasilający z istniejącej rozdzielni podłączyć do odpowiednich zacisków zabezpieczenia F01 – [2] oraz zacisku oznaczonego [N] w elektronicznym module sterującym (rys. 2).

Przewód wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [A], [N] w elektronicznym module sterującym rys.

Podłączyć sondę pomiarową zgodnie z oznaczeniami rys.

Zgodnie z rys. 3 zamocować sondę pomiarową w kanale wentylacyjnym. Biała kropka na korpusie sondy powinna być zwrócona w górę kanału, w kierunku wentylatora dachowego. Sondę należy zamontować za pomocą dławika prostopadle do ścianki kanału wentylacyjnego tak, by jej otwory pomiarowe znajdowały się w przepływie mierzonego powietrza rys.

UWAGA!

Sonda pomiarowa jest kalibrowana z konkretnym elektronicznym modułem sterującym. Nie można używać ich zamiennie!

 

uruchomienie

Przed uruchomieniem należy ustawić potencjometr nastawy progowej [9] oraz potencjometr nastawy czasu [10] w lewym, skrajnym położeniu. Przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu lewym, a przełącznik wyboru rodzaju pracy wentylatora [5] w położeniu prawym "automat".

Po połączeniu układu zgodnie ze schematem aplikacyjnym (rys. 2), należy podać napięcie 220 (230) VAC. Na sterowniku powinny zaświecić się diody LED

"przepływ" zielona [4];

"automat" zielona [7].

Po czasie ok. 1 minuty (niezbędnym dla osiągnięcia równowagi cieplnej układu pomiarowego sondy), miernik [1] wskaże prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Następnie przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu prawym. Zaświeci się zielony LED [2] z opisem "próg". Potencjometrem nastawy progu [9] ustawić wartość progową (minimalną) prędkości przepływu powietrza, poniżej której niezbędne jest załączenie wentylacji mechanicznej. Z chwilą, gdy przepływ naturalny spadnie poniżej nastawionej wartości, załączy się silnik wentylatora FEN, o czym świadczy zaświecenie się niebieskiej diody LED [8] opisanej jako "praca wentylatora".

Ostatnią czynnością jest nastawienie czasu pracy wentylatora (wybór z przedziału 3 - 30 min). Po upływie tego czasu układ będzie sprawdzał, czy warunki naturalne są wystarczające dla pracy grawitacyjnej wentylatora FEN.

użytkowanie

Sterownik EOL jest urządzeniem bezobsługowym. Użytkownik ma jednak pełną możliwość i wyboru czasu pracy urządzenia w przypadku pracy automatycznej wentylatora, jak również decyduje, poniżej jakiej wartości prędkości przepływu naturalnego powietrza w kanale wentylacyjnym konieczna jest praca mechaniczna wentylatora FEN.

opis poszczególnych przełączników i pokręteł

 • pokrętło [9] z opisem "nastawa progu". Tym potencjometrem zmienia się wartość progu zadziałania wentylatora (od 0 m/s do 5 m/s) w trybie "automat";

 • pokrętło [10] z opisem "czas pracy". Tym potencjometrem zmienia się czas pracy (3 - 30 min) w trybie "automat";

 • przełącznik [3] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [4] z opisem "przepływ". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje aktualną wartość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [3] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [2] z opisem "próg". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje wartość progu, przy którym następuje samoczynne załączenie silnika wentylatora w trybie automatycznym;

 • przełącznik [5] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [6] z opisem "ciągły". W tym trybie silnik wentylatora zostaje załączony bez względu na wartość prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [5] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [7] z opisem "automat". W tym trybie załączenie się silnika wentylatora FEN uzależnione jest od wartości prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym i ustawionej wartości progowej.

parametry techniczne

 • Napięcie zasilające 230V AC.

 • Pobór mocy elektronicznego modułu sterującego 5 VA.

 • Zabezpieczenia

  • elektronicznego modułu sterującego oraz silnika wentylatora wyłącznik automatyczny szybki F01 – C2A;

  • elektroniki EMS wewnętrzny bezpiecznik termistorowy PTC 400 mA.

 • Temperatura pracy 0 -40 0C.

 • Maksymalny przekrój przewodów 1,5 mm2.

 • Regulacja czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu 3 - 30 min.

 • Regulacja progu prędkości przepływu powietrza w kanale 0 - 4 m/s.

 • Maksymalna długość trasy kablowej sterownik – sonda 50 mb.

 • Maksymalna długość trasy kablowej do silnika wentylatora 300 mb przy przewodach o przekroju 1,5 mm2.

 • Wymiary zewnętrzne 142 x 180 x 115 mm.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

Elektroniczny moduł sterujący EOL

OPIS TECHNICZNY

ELEKTRONICZNY MODUŁ STERUJĄCY EOL

przeznaczenie i realizowane funkcje

Sterownik EOL służy do sterowania jednego lub wielu wentylatorów napędzanych silnikami jedno lub trójfazowymi

Składa się on z modułu elektroniki oraz sondy pomiarowej. Realizuje następujące funkcje

 • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora;

 • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika;

 • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 - 30 min);

 • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • sygnalizacji pracy silnika wentylatora;

 • sygnalizacji wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna);

 • sygnalizacji aktualnego wskazania miernika pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora.

 • przeznaczony jest do zabudowy w rozdzielniach wyposażonych w zabezpieczenie obwodu zasilania silnika wentylatora z którym moduł współpracuje.

PARAMETRY TECHNICZNE

budowa

Sterownik posiada obudowę nalistwową 3–modułową wykonaną z NORYLU (UL94 VO), przystosowaną do montażu na typowej listwie DIN 35. Na panelu sterowania umieszczone są

 • analogowy wskaźnik [1] wskazujący w zależności od położenia przełącznika [3] aktualny przepływ w kanale wentylacyjnym bądź wartość ustawionego progu załączenia się silnika wentylatora;

 • przełącznik wyboru wskazań miernika [3];

 • przełącznik trybu pracy silnika wentylatora [5];

 • pokrętło nastawy progu załączenia się silnika wentylatora [9];

 • pokrętło nastawy czasu pracy silnika wentylatora [10] po załączeniu automatycznym;

 • dioda sygnalizująca pracę silnika wentylatora 1 x LED - niebieska [8];

 • diody sygnalizujące wybór trybu pracy sterownika i rodzaju wskazań miernika 4 x LED – zielona [2][4][6][7].

Po obu stronach obudowy umieszczone są zaciski obwodów wejściowych i wyjściowych sterownika z opisami.

Integralną częścią sterownika jest sonda pomiarowa. W obudowie wykonanej z czarnego NORYLU o średnicy 12 mm i długości 240 mm zabudowany jest układ pomiarowy. Bazuje on na termistorach NTC typu 640 produkcji BC Components. W strefie pomiarowej sondy wykonane są trzy otwory o średnicy 3 mm, natomiast na końcu sondy znajduje się biały oznacznik o jednakowej średnicy 3 mm. Wyprowadzenie sondy stanowi kabel o długości 2 mb.

działanie

Sterownik EOL może pracować w dwóch trybach

Tryb ciągły. W tym trybie silnik wentylatora jest załączony bez względu na wartość prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Tryb automatyczny. W tym trybie silnik wentylatora nie pracuje aż do momentu, w którym prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym obniży się do wartości progowej. Po załączeniu wentylator będzie działał przez okres czasu. O wartości progowej jak również o czasie pracy wentylatora decyduje użytkownik. W przypadku, gdy po zakończeniu pracy wentylatora, prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie nadal niższa od wartości progowej, wentylator uruchomi się ponownie. Cykl ten powtarzać się będzie aż do momentu, w którym wartość naturalnego (grawitacyjnego) przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym będzie większa wcześniej ustawioną wartość progową.

panel przedni elektronicznego modułu sterującego

 

opis wejść i wyjść

[L][N] – zasilanie sterownika;

[A][B] – styki przekaźnika;

[-] – wejście przewodu "-" sondy pomiarowej (żyła niebieska);

[0] – wejście przewodu "0" sondy pomiarowej (żyła żółto – zielona);

[+] – wejście przewodu "+" sondy pomiarowej (żyła brązowa);

wskazówki dla projektantów

Sterownik EOL przystosowany jest do montażu na typowej listwie DIN 35 mm. Należy umieścić go w szafie sterowniczej lub w innym miejscu zapewniającym ochronę przed wpływami czynników atmosferycznych. Maksymalny przekrój przyłączanych przewodów wynosi 2,5 mm2. Sterownik nie posiada zabezpieczeń silnika wentylatora.

Sterownik należy przyłączyć do napięcia sieciowego poprzez wyłącznik automatyczny. W przypadku sterowania tylko jednym 1–fazowym wentylatorem FEN dopuszcza się, by wyłącznik nadprądowy 2A charakterystyka C jednocześnie chronił silnik i sterownik.

W kanale wentylacyjnym należy prawidłowo zamocować sondę pomiarową, zwracając uwagę, by jej część pomiarowa umieszczona była w strudze podstawowej przepływu, a biały oznacznik na końcu sondy, skierowany był ku górze, w stronę usytuowania wentylatora.

 UWAGA!

Sonda pomiarowa jest kalibrowana z konkretnym elektronicznym modułem sterującym. Nie można używać ich zamiennie!

 Nieprawidłowe zamocowanie sondy uniemożliwia prawidłową pracę układu.

 

użytkowanie

Sterownik EOL jest urządzeniem bezobsługowym. Użytkownik ma jednak pełną możliwość i wyboru czasu pracy urządzenia w przypadku pracy automatycznej wentylatora, jak również decyduje, poniżej jakiej wartości prędkości przepływu naturalnego powietrza w kanale wentylacyjnym konieczna jest praca mechaniczna wentylatora FEN.

uruchomienie

Przed uruchomieniem należy ustawić potencjometr nastawy progowej [9] oraz potencjometr nastawy czasu [10] w lewym, skrajnym położeniu. Przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu lewym, a przełącznik wyboru rodzaju pracy wentylatora [5] w położeniu prawym "automat".

Po połączeniu układu zgodnie ze schematem aplikacyjnym (rys. 2), należy podać napięcie 220 (230) VAC. Na sterowniku powinny zaświecić się diody LED

 • "przepływ" zielona [4];

 • "automat" zielona [7].

Po czasie ok. 1 minuty (niezbędnym dla osiągnięcia równowagi cieplnej układu pomiarowego sondy), miernik [1] wskaże prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Następnie przełącznik wyboru trybu wskazań miernika [3] ustawić w położeniu prawym. Zaświeci się zielony LED [2] z opisem "próg". Potencjometrem nastawy progu [9] ustawić wartość progową (minimalną) prędkości przepływu powietrza, poniżej której niezbędne jest załączenie wentylacji mechanicznej. Z chwilą, gdy przepływ naturalny spadnie poniżej nastawionej wartości, załączy się silnik wentylatora FEN, o czym świadczy zaświecenie się niebieskiej diody LED [8] opisanej jako "praca wentylatora".

Ostatnią czynnością jest nastawienie wartości czasu pracy wentylatora (wybór z przedziału 3 ÷ 30 min), po upływie którego układ ma sprawdzić ponownie, czy warunki naturalne są wystarczające dla pracy grawitacyjnej wentylatora FEN.

opis poszczególnych przełączników i pokręteł

 • pokrętło [9] z opisem "nastawa progu". Tym potencjometrem zmienia się wartość progu zadziałania wentylatora (od 0 m/s do 5 m/s) w trybie "automat";

 • pokrętło [10] z opisem "czas pracy". Tym potencjometrem zmienia się czas pracy (3 ÷ 30 min) w trybie "automat";

 • przełącznik [3] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [4] z opisem "przepływ". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje aktualną wartość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [3] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [2] z opisem "próg". W tym wskazaniu miernik [1] pokazuje wartość progu, przy którym następuje samoczynne załączenie silnika wentylatora w trybie automatycznym;

 • przełącznik [5] w położeniu lewym – świeci się LED zielony [6] z opisem "ciągły". W tym trybie silnik wentylatora zostaje załączony bez względu na wartość prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym;

 • przełącznik [5] w położeniu prawym – świeci się LED zielony [7] z opisem "automat". W tym trybie załączenie się silnika wentylatora FEN uzależnione jest od wartości prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym i ustawionej wartości progowej.

parametry techniczne

 • Napięcie zasilające 220 (230) VAC ± 10%.

 • Pobór własny mocy do 5 VA.

 • Wymagane zabezpieczenia

 • zewnętrzne – wyłącznik automatyczny szybki do 2A;

 • wewnętrzne – bezpiecznik termistorowy PTC.

 • Obciążalność styków przełączalnych 5A / 220 VAC.

 • Temperatura pracy 0 - 50 0C.

 • Maksymalny przekrój przewodów 2,5 mm2.

 • Regulacja czasu pracy silnika po załączeniu 3 - 30 min.

 • Regulacja progu prędkości przepływu powietrza w kanale 0 - 5 m/s.

 • Maksymalna długość trasy kablowej sterownik – sonda 50 mb.

 • Maksymalna długość trasy kablowej do silnika wentylatora 300 mb przy przewodach o przekroju 1,5 mm2.

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego MULTIEOL

Układ przeznaczony jest do sterowania grupą wentylatorów typu Fen napędzanych silnikami jedno lub trójfazowymi, układ dostarczany jest z kompletnym zabezpieczeniem elektrycznym każdego z silników wentylatorów z osobna. Układ MULTIEOL dostarczany jest na specjalne zamówienie.

 

copyright © Uniwersal Uniwersal