ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory kanałowe przeciwwybuchowe VENTOEx-200

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy typu VENTOEx-200 przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako [STREFA 2].
[Klasa wybuchowości : IIA. IIB. IIC] [Klasa temperaturowa : T1, T2, T3 ].
Wentylatory typu VENTOEx-200 klasyfikowane są w grupie wentylatorów kanałowych , diagonalnych z tworzyw sztucznych.
Wentylatory typu VENTOEx-200 w zależności od klasyfikacji pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz warunków eksploatacji produkowane są w trzech odmianach konstrukcyjnych jako :
- wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych – [G].
- wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych – [D].
- wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych wybuchowych
z regulacją obrotów.
Główne elementy konstrukcyjne ( obudowa, pokrywa zamykająca ) wykonywane są z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie antystatyzowanych kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą antystatyzowanego żelkotu.
Rezystancja powierzchniowa elementów konstrukcyjnych wykonanych z antystatyzowanych kompozytów [Rs ≤ 1000000 ( Ώ )]. Wentylator wymaga uziemienia.
W budowie wentylatorów stosowane są również w zależności od wymagań wytrzymałościowych oraz specjalnych warunków eksploatacyjnych inne materiały konstrukcyjne takie jak kompozyty z włókien węglowych [WIRNIK].
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typu VENTOEx-200 przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika
[p < 0.3 ( g/Nm3] o temperaturze [t ≤ 40 ( °C )].
W zależności od warunków eksploatacyjnych lub innych warunków ruchowych na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi , klatkowymi, trzyfazowymi, jednobiegowymi budowy wzmocnionej [EExe] lub budowy nieiskrzącej [EExnA] do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [G ] lub pyłów wybuchowych [D].
Wentylatory typu VENTOEx-200 bez regulacji obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanymi silnikami budowy wzmocnionej [EExe].
Właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo – zabezpieczających typu [S–ZEx /…/edn].
Wentylatory typu VENTOEx-200 z regulacją obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanym silnikiem budowy nieiskrzącej [EExnA] zasilanym z predysponowanego dla silnika falownika [wymagane dopuszczenie stacji atestującej]. Właściwe warunki zasilania zapewnia zastosowanie [FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST] ].
Wentylator typu VENTOEx-200 przystosowany jest do montażu pomiędzy kanałami wentylacyjnymi uzbrojonymi w kołowe przyłącza kołnierzowe.
Wentylator charakteryzuje się niskim poziomem hałasu emitowanym do sieci kanałów wentylacyjnych oraz do otoczenia.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE
Wentylator kanałowy VENTOEx-200 przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach
zagrożonych wybuchem zaklasyfikowanych jako [ STREFA 2 ].

WIELKOŚĆ: 200

OZNACZENIE
VENTOEx-200

RODZAJ WYKONANIA:

 • Kanałowy
 • przeciwwybuchowy
 • opcja: przeciwwybuchowy kwasoodporny

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA

Części składowe:

 • KORPUS obudowy stanowi element nośny UKŁADU WIRUJĄCEGO.
  Korpus uzbrojono w dwa UCHWYTY MOCUJĄCE oraz kołowe PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE.
 • POKRYWA obudowy stanowi dolotowy element zamykający.
 • SIATKA stanowi element ochronny części wirujących.

Materiały:

 • KORPUS, POKRYWA, PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE: kompozycja laminatowa antystatyczna
 • SIATKA: drut mosiężny karbowany, oczko 12,5 x 12,5 [ mm ].

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • KOŁO WIRNIKOWE – typ: diagonalny. Piasta: zintegrowana
 • SILNIK NAPĘDOWY
Materiały:
 • KOŁO WIRNIKOWE – kompozycja laminatowa antystatyczna
Połączenia:
 • KORPUS – SILNIK: połączenie śrubowe
 • SILNIK – KOŁO WIRNIKOWE – połączenie bezpośrednie.
  Koło wirnikowe ustalone na czopie silnika zespołem podkładki dociskowej.

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

WENTYLATOR KANAŁOWY
VentoEx-200
- widok ogólny
w układzie zmontowanym
z kanałami wentylacyjnymi

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal