ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Wywietrzaki dachowe WZEx-400/DAExC-250

OPIS TECHNICZNY

Wywietrzaki zintegrowane WZs,(k) oraz WZEx jest to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora. Jak również zintensyfikować ją przy jego pracy.

Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych.

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA.

RYSUNKI TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej
napędzające wentylatory DAExC - 250

Obroty 
wenty-
latora
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[KW]
Grupa
wybucho-
wości

Klasa tempe-
ratury 

Czas
nagrze-
wania
[tEs]
Krotność
prądu
rozrucho-
wego
[JAJ/N]
Napięcie
[V]
Układ
połączeń
Prąd

JN  
[A]
1400 ExSkg80-4A
BESEL
0,55 II T3 16,5 4,7 400 1,6
900 ExSkh71-6A
BESEL
0,25 II T3 26 3,0 400 0,8
700 KPER 80 K8
VEM
0,18 II T3 150 2,5 400 0,78

Warunki podłączeń elektrycznych - rozdział zestawy sterująco- zabezpieczjące 
S-ZEX/.../e dla wentylatorów przeciwwybuchowych

Przykładowa klasyfikacja najczęściej występujących gazów i par wybuchowych

Klasa wybuchowości

GRUPA ZAPŁOWOWA
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
IIA

aceton
alkohol metylowy
amoniak
benzen
chlorek metylu
chlorek winylu
chlorobenzen
etan
oksylen
kwas octowy
octan metylu
propan
tlenek węgla
toulen

alkohol etylowy
alkohol
propylowy
benzyna
n-butan
chlorek etylu
octan n-propylu

aldehyd krotonowy
cykloheksan
n-pentan
n-heksan
n-heptan
n-dekan
olej opałowy

     
IIB cyjanowodór
etylen
gaz miejski
propylen techniczny
butadien
eter dwumetylowy
etylobenzen
tlenek etylu
akroleina 1,4 oksan eteroetylowy   dwusiarczek węgla
IIC wodór acetylen        

CHARAKTERYSTYKI

 

TYPOWE KOMBINACJE MONTAŻOWE

copyright © Uniwersal Uniwersal