ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Wywietrzaki dachowe WZs,(k)400/DAs,(k)250

OPIS TECHNICZNY

Wywietrzaki zintegrowane WZs,(k) oraz WZEx jest to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora. Jak również zintensyfikować ją przy jego pracy.

Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych.

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA.

RYSUNKI TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne silników 
napędzających wentylatory DAs,(k) - 250

Obroty 
wenty-
latora
Dane znamionowe silnika
Typ
silnika
Producent
Moc
[KW]
Krotność
prądu
rozruchowego
JA/JN
Napięcie
[V]
Układ połączeń Prąd
JN przy napięciu:
   
1400 Skg-71 4B
BESEL
0,37 3,7 230/400 2,10 1,2
900 Skh-71 6A
BESEL
0,18 2,6 230/400 1,30 0,75
700 Skh-63 8B
BESEL
0,06 1,7 230/400 0,80 0,45
1400 SEKh
-71 4C
BESEL
0,55 2,3 230  - 3,90 -

Tabela doboru wyłącznika i nastawień zabezpieczeń silnika trójfazowego
i doboru zabezpieczeń instalacji () 3x400 [V]

Typ 
wentylatora
Obroty
wentylatora
Moc uzwojeń
silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego
wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza 
termicznego
[A]
DAs,k-250 1400 0,37 1,0 - 1,6 1,50
900 0,25 0,63 - 1,0 1,00
700 0,12 0,4 - 0,63 0,65

Tabela doboru wyłącznika silnika jednofazowego ~230V 
i doboru nastawień zabezpieczeń instalacji

Typ 
wentylatora
Obroty
wentylatora
Moc uzwojeń
silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń
Zakres
wyzwalacza
termicznego
wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
DAs,k-250 1400 0,55 4,0 - 6.3 5,0

CHARAKTERYSTYKI

 

TYPOWE KOMBINACJE MONTAŻOWE

copyright © Uniwersal Uniwersal