ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS/... dla wentylatora jednobiegowego

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS/... grupą wentylatorów jednobiegowych

 

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS/... dla wentylatora jednobiegowego

OPIS TECHNICZNY

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS przeznaczony jest do sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji temperatury, wilgotności środowiska, prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym oraz do realizacji programu sterowania wybranego przekaźnika czasowego. Posiada również funkcję sterowania ręcznego start/stop przyciskami sterowniczymi.

Poza funkcjami sterowania zestaw służy do podłączenia silnika wentylatora do sieci elektrycznej, zabezpieczenia przed skutkami zwarć, przeciążeń, i pracy niepełnofazowej. Zabudowane zabezpieczenie topikowe dobezpiecza aparaturę do zdolności zwarciowej 50kA. Umożliwia tworzenie widocznej przerwy w obwodach elektrycznych.

Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym wykonuje się w dwóch wersjach z napięciem sterowania 230V AC I 24VAC. Różne napięcia sterowania uwzględniają napięcia zasilania przetworników sygnału.

Aparatura sterowania zabezpieczająca przełącznik pracy i listwa zacisków sprężynowych zabudowana jest w rozdzielnicy 24 modułowej IP65 firmy ABB nr 12754. Zadziałanie wyłącznika silnika i położenie łącznika rodzaju pracy może być kontrolowane przez przeźroczyste drzwi rozdzielnicy.

Oznaczenie zestawu

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne

 • Napięcie 400V sieć TN-S

 • Kategoria pracy AC 3

 • Temperatura otoczenia -5...+40oC

 • Zdolność zwarciowa 50 kA

 • Przyłączalność przewodów 2,5mm2 Cu

 • Oprzewodowanie LqY1,5mm2 iDY1x1,5mm2

 • Pozycja pracy pionowa

 • Stopień ochrony IP65

 Wykaz zabezpieczeń obwodów.

Określenie
obwodu
Napięcie sterowania 230VAC Napięcie sterowania 24 V AC
Obwód zasilania silnika Zabezpieczony trzypolowym
bezpiecznikiem topikowym.
Wkładka topikowa qL jest
dobrana do mocy silnika.
Zabezpieczony trzypolowym
bezpiecznikiem topikowym.
Wkładka topikowa qL jest
dobrana do mocy silnika.
Wyłącznik silnikowy M 250
Dobór i wielkość nastawienia
winna być zgodna z tabelą 1.
Wyłącznik silnikowy M 250
Dobór i wielkość nastawienia
winna być zgodna z tabelą 1.
Obwód sterowania

Zabezpieczenie jednopolowym
bezpiecznikiem topikowym.
Wkładka topikowa qL2A.
Zabezpieczenie wyłącznikiem
M 250 o zakresie 0,25...0,4A.
Wyłącznik zabezpiecza
transformator i sterowanie.
Nastawienie 0,25A

Wykaz współpracujących przetworników z sygnałem wyjściowym przekaźnikowym
pracujących w trybie ON/OFF z zestawem samoczynnego sterowania wentylatorem ZSS.

Typ zestawu samoczynnego
sterowania wentylatorem
dachowym
Typ przetwornika sygnału
wejściowego
Typ przetwornika sygnału
wejściowego
ZSS/.../230V Regulator temperatury
TROL 404 z czujnikiem
temperatury IT-IE-1z
Introl
Przełącznik prędkości
powietrza EE56VB100
Prędkość powietrza 0,2..2 m/s
E+E
ELEKTRONIK
Ges. mbH
Przełącznik prędkości
powietrza EE55VB100
Prędkość powietrza 0,2..20 m/s
Sterowanie zgodne z pro-
gramem przekaźnika
czasowego
FAEL
F&F
ZSS/.../24V HIGROSTAT seria EE 14
10...95% RH
E+E
ELEKTRONIK
Ges. mbH

 

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika Trójfazowego ~400V
i doboru zabezpieczeń instalacji ()

Typ 
wentylatora
Obroty
wentylatora
Moc uzwojeń
silnika
[KW]
Nastawienie wyłącznika M250 Typ zestawu
Zakres
wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Prąd zadziałania wyzwalacza
elektromagnety-
cznego
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
DAs,(k) 160 2800
1400
900
700
0,37
0,12
0,09
0,04
1,0 - 1,6
0,4 - 0,63
0,4 - 0,63
0,4 - 0,63
19
7,5
12
7,5
1,10
0,45
0,50
0,40
S-Z/1,0/3
S-Z/0,4/3
S-Z/0,4/3
S-Z/0,4/3
DAs,(k) 200 1400
900
700
0,18
0,09
0,04
0,63 - 1,0
0,4 - 0,63
0,4 - 0,63
7,5
7,5
12
0,72
0,50
0,40
S-Z/0,63/3
S-Z/0,4/3
S-Z/0,4/3
DAs,(k) 250 1400
900
700
0,37
0,18
0,06
1,0 - 1,6
0,63 - 1,0
0,4 - 0,63
19
19
12
1,35
0,85
0,50
S-Z/1,0/3
S-Z/0,64/3
S-Z/0,4/3
DAs,(k) 315 1400
900
700
0,55
0,18
0,09
1,6 - 2,5
0,63 - 1,0
0,63 - 1,0
30
19
12
2,2
0,85
0,85
S-Z/1,6/3
S-Z/0,63/3
S-Z/0,63/3
DAs,(k) 315/MW 1400
900
700
0,75
0,25
0,12
1,6 - 2,5
1,0 - 1,6
0,63 - 1,0
30
19
12
2,20
1,10
0,80
S-Z/1,6/3
S-Z/1,0/3
S-Z/0,63/3
DAs,(k) 400 900
700
1,5
0,75
4,0 - 6,3
2,5 - 4,0
75
48
4,3
2,5
S-Z/4,0/3
S-Z/2,5/3
SilWent 160 1400
900
700
0,12
0,09
0,04
0,4 - 0,63
0,63 - 1,0
0,4 - 0,63
7,5
12
7,5
0,5
0,7
0,5
S-Z/0,4/3
S-Z/0,63/3
S-Z/0,4/3
SilWent 315 1400
900
700
1,5
0,37
0,18
4,0 - 6,3
1,6 - 2,5
1,0 - 1,6
75
30
19
4,7
1,5
1,1
S-Z/4,0/3
S-Z/1,6/3
S-Z/1,0/3
FEN 160 900 0,05 0,25 - 0,4 4,8 0,28 S-Z/0,25/3
FEN 250 900 0,15 0,63 - 1,0 12 0,66 S-Z/0,63/3
FEN 315 900 0,33 1,0 - 1,6 19 1,43 S-Z/1,0/3
SZTIL 160 1200
900
0,11
0,05
0,4 - 0,63
0,25 - 0,4
7,5
4,8
0,4
0,28
S-Z/0,4/3
S-Z/0,25/3
SZTIL 250 1200
900
0,31
0,15
1,0 - 1,6
0,63 - 1,0
12
12
1,0
0,66
S-Z/1,0/3
S-Z/0,63/3
SZTIL 315 1200
900
0,45
0,15
1,0 - 1,6
0,63 - 1,0
19
12
1,21
0,66
S-Z/1,0/3
S-Z/0,63/3
Akwilon 500 900 0,22 1,0 - 1,6 19 1,5 S-Z/1,0/3

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

 

Rys.1

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego napięcie sterowania 230V AC

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • QM1 wyłącznik silnikowy

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • H lampka sygnalizacyjna

 • F01 zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu sterowania

 • Q2 wyłącznik obwodu zasilania przetwornika sygnału

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz sprężynowych

 • X1 zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania a mianowicie pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

 

 

Rys.2

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego napięcie sterowania 24V AC

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe 3 polowe

 • QM1 wyłącznik silnikowy

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • H lampka sygnalizacyjna

 • F2 wyłącznik silnikowy, włączany do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • T transformator obwodów sterowania

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz sprężynowych

 • X1 zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

 • X2 zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie sterowania

 

Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania a mianowicie pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

 

 

Rys.3

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem jednofazowym wentylatora dachowego napięcie sterowania 230V AC

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu mocy

 • F01 zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu sterowania

 • QM1 wyłącznik silnikowy

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • H lampka sygnalizacyjna

 • Q2 wyłącznik obwodu zasilania przetwornika sygnału

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz sprężynowych

 • X1 zacisk rozgałęźny izolowany w obwodzie siłowym

 

Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania a mianowicie pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

 

 

Rys.4

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem jednofazowym wentylatora dachowego napięcie sterowania 24V AC

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu mocy

 • F2 wyłącznik silnikowy włączony do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • QM1 wyłącznik silnikowy

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • T transformator obwodów sterowania

 • H lampka sygnalizacyjna

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz sprężynowych

 • X1,2,3 zaciski rozgałęźne izolowane

 

Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania a mianowicie pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

 

 

 

Zestaw samoczynnego sterowania ZSS/... grupą wentylatorów jednobiegowych

OPIS TECHNICZNY

Zestaw samoczynnego sterowania grupą wentylatorów dachowych wykonywany jest na zamówienie w którym należy wyspecyfikować typy wentylatorów tworzących grupę oraz typ przetwornika sygnału wejściowego. Na podstawie specyfikacji producent dobierze właściwe wyposażenie zestawu samoczynnego sterowania oraz poda wymagane nastawy zabezpieczeń wraz ze schematem elektrycznym.

Przykład sterowania grupą 4 wentylatorów przedstawiono na poniższych schematach.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

Schemat połączeń zewnętrznych samoczynnego sterowania grupą 4-ech wentylatorów w zależności od temperatury

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe trójpolowe

 • F01 zabezpieczenie topikowe jednopolowe obwodu

 • sterowania

 • QM1...4 wyłącznik silników 4-ech wentylatorów

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • H lampka sygnalizacyjna

 • Q2 wyłącznik obwodu zasilania

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz spreżynowych

 • Dopuszczalna sumaryczna moc podłączonych

 • silników wentylatorów 5,5 kW

 

Schemat połączeń zewnętrznych samoczynnego sterowania grupą 4-ech wentylatorów w zależności od wilgotności środowiska

Wykaz aparatury

 • F1 zabezpieczenie topikowe trójpolowe

 • Q0 wyłącznik silnikowy, włączony do zabezpieczenia transformatora sterowniczego i do zabezpieczenia obwodów sterowania

 • T transformator obwodów sterowania

 • QM1...4 wyłącznik silników 4-ech wentylatorów

 • KM1 stycznik instalacyjny

 • H lampka sygnalizacyjna

 • Q2 wyłącznik obwodu zasilania

 • SQ przełącznik rodzaju pracy łącznik krzywkowy

 • SQ1 łącznik potwierdzający zmianę rodzaju pracy

 • X listwa złącz spreżynowych

 • X1 zaciski rozgałęźne izolowane

 

 

Rys.5

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania grupą 4 wentylatorów dachowych z silnikami trójfazowymi
napięcie sterowania 230V AC

 

 

Rys.6

Wentylatory dachowe jednobiegowe
Zestaw samoczynnego sterowania grupą 4 wentylatorów dachowych z silnikami trójfazowymi
napięcie sterowania 24V AC

copyright © Uniwersal Uniwersal