ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P2 dla wentylatorów dwubiegowych

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P3 dla wentylatorów trójbiegowych

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P2 dla wentylatorów dwubiegowych

OPIS TECHNICZNY

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P2 dla wentylatorów dwubiegowych DAs,(k)-200 P2 DAs,(k)-250 P2 DAs,(k)-315 P2 Silwent-315 P2

Zestaw spełnia funkcje zał./wył. wentylatora, zabezpiecza oba uzwojenia silnika przed skutkami

 • zwarć elektrycznych,

 • przeciążeń,

 • pracy jednofazowej,

 • niesymetrycznego obciążenia.

Pomieszczenie zabudowania może być zapylone i wilgotne.

W wykonaniu dwubiegowym zestaw umożliwia zmianę prędkości obrotowej silnika wentylatora podczas ruchu przez przełączenie przełącznika. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy silnika wentylatora, konstrukcja skrzynki zapewnia bezpieczny dostęp do załączenia, względnie wyłączenia silnika.

Zestawy wykonywane są zarówno w wariancie podłączenia dla pojedynczego wentylatora, jak i w wariancie przelotowym, który umożliwia linią przewodową zasilić po sobie 4 szt. wentylatorów.

Zestaw mocuje się do podłoża kołkami rozporowymi poprzez 4 otwory w korpusie lub przy pomocy łapek mocujących.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne

 • Napięcie –3 x 400 V

 • Kategoria użytkowania AC3

 • Temperatura otoczenia -20 ... +40oC

 • Przyłączalność przewodów do 2,5 mm2 Cu i 4 mm2 Al z pastą Alu plus

 • Pozycja pracy pionowa (dopuszczalne odchylenie 90o)

 • Max częstość łączeń 80/h

 • Masa 1,8 kg

Tabela doboru zestawu i nastawień zabezpieczeń silnika Trójfazowego (~400V)
i doboru zabezpieczeń instalacji ()

Typ wentylatora: DAs,(k) 200 P2
Typ 
zestawu 
sterująco- zabezpiecza
jącego
Obroty
wenty-
latora
Moc silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń Typ wentylatora
Zakres
wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania wyzwalacza elektro-
magnetycznego
[A]
S-Z/0,4/1,0/P2 1400 0,18 1,0 - 1,6 1,2 19 DAs 200/1400 P2
900 0,06 0,4 - 0,63 0,55 7.5
S-Z/0,4/0,63/P2 900 0,15 0,63 - 1,0 0,80 12 DAs 200/900 P2
700 0,09 0,4 - 0,63 0,60 7,5

Typ wentylatora: DAs,(k) 250 P2

Typ 
zestawu 
sterująco- zabezpiecza
jącego
Obroty
wenty-
latora
Moc silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń Typ wentylatora
Zakres
wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania wyzwalacza elektro-
magnetycznego
[A]
S-Z/1,0/1,6/P2 1400 0,55 1,6 - 2,5 1,6 30 DAs 250/1400 P2
900 0,18 1,0 - 1,6 1,1 19
S-Z/0,4/0,63/P2 900 0,15 0,63 - 1,0 0,80 12 DAs 250/900 P2
700 0,09 0,4 - 1,63 0,60 7,5

Typ wentylatora: DAs,(k) 315 P2

Typ 
zestawu 
sterująco- zabezpiecza
jącego
Obroty
wenty-
latora
Moc silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń Typ wentylatora
Zakres
wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania wyzwalacza elektro-
magnetycznego
[A]
S-Z/1,0/1,6/P2 1400 0,55 1,6 - 2,5 1,65 30 DAs 315/1400 P2
900 0,18 1,0 - 1,6 1,45 19
S-Z/0,4/0,63/P2 900 0,15 0,63 - 1,0 0,80 12 DAs 315/900 P2
700 0,09 0,4 - 1,63 0,60 7,5

Typ wentylatora: SilWent 315 P2

Typ 
zestawu 
sterująco- zabezpiecza
jącego
Obroty
wenty-
latora
Moc silnika
[KW]
Nastawy prądowe zabezpieczeń Typ wentylatora
Zakres
wyzwalacza
termicznego wyłącznika
[A]
Nastawienie
wyzwalacza
termicznego
[A]
Prąd zadziałania wyzwalacza elektro-
magnetycznego
[A]
S-Z/1,0/1,6/P2 1400 0,37 1,6 - 2,5 1,6 30 SilWent 315/900 P2
900 0,18 1,0 - 1,6 1,2 19

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P3 dla wentylatorów trójbiegowych

OPIS TECHNICZNY

Zestawy rozruchowe S-Z/.../P3 dla wentylatorów trójbiegowych

typu Das,(k)-200 P3, Das,(k)-250 P3 Das,(k)-315 P3

1) Przeznaczenie

Zestaw przeznaczony jest do podłączenia silnika wentylatora trójbiegowego do sieci elektrycznej przezzamocowanie obudowy zestawu do podłoża w miejscu obsługi, podłączeniu do listwy złącz sprężynowych przewodu sieci i dwóch przewodów pięciożyłowych zasilania silnika wentylatora. Trzema wyłącznikami zabezpieczony jest silnik trójbiegowy z połączonymi uzwojeniami w układzie Dahlangera przed skutkami zwarć elektrycznych, przeciążeń i pracy jednofazowej. Zestaw w wykonaniu przelotowym, pozwala na zasilanie 4-ech silników wentylatorów połączonych po sobie. Przykład połączenia przelotowego pokazany jest na schemacie.

2) Budowa

W rozdzielni 12 modułowej IP65 firmy ABB zabudowany jest łącznik z pozycją wyłączenia 0 i trzema pozycjami zmiany prędkości obrotowej wentylatora pozycja 1 - 700min-1, pozycja 2 - 900min-1, pozycja 3 - 1400min-1.
Trzy wyłączniki zabezpieczające silnik ponumerowane są zgodnie z pozycjami łącznika 1,2 i 3.
Listwa złącz sprężynowych służy do połączenia przewodu połączeń przelotowych sieci przez dławnice DP16H i dwóch przewodów podłączenia silnika przez oddzielne dławnice DP21H.

3) Obsługa

Do załączenia, wyłączania i zmiany prędkości obrotowej wentylatora służy czteropozycyjny łącznik. Łącznik zabudowany jest na szynie rozdzielnicy IP65 firmy ABB. W celu wykonania czynności łączeniowych należy otworzyć przeźroczyste drzwi rozdzielnicy zamknięte zamkiem zatrzaskowym. Nie należy otwierać drzwi rozdzielnicy w chwili skierowania strumienia wody na rozdzielnicę zestawu. W przypadku zabudowania rozdzielnicy zestawu na zewnątrz pomieszczenia nie należy otwierać drzwi rozdzielnicy w chwili opadu deszczu i śniegu na czoło rozdzielnicy. Zadziałanie wyłączników i położenie łącznika może być kontrolowane przez przezroczyste drzwi. Konstrukcja rozdzielnicy zapewnia bezpieczny dostęp do czynności łączeniowych łącznikiem i wyłącznikiem.

4) Instalacja

Przewód sieci, dwa przewody zasilania silnika wentylatora i przewód przelotowego łączenia rozdzielnic należy podłączyć przez dławnice.

W celu podłączenia przewodów do złącz sprężynowych należy z żył zdjąć izolację na długość 8-9 mm. Sposób podłączenia żył do złącz sprężynowych pokazany jest na kopii fotografii. Rozdzielnicę zestawu należy zamocować do podłoża w miejscu obsługi w sposób zależny od rodzaju podłoża kołkami rozporowymi z wkrętami o średnicy 5 mm, względnie śrubami o średnicy M5 w górnych otworach rozdzielnicy. W przypadku montażu na zewnątrz pomieszczeń zestaw należy zabudować pod zadaszeniem.

5) Oznaczenie zestawu

 

6) Dane techniczne

 • Napięcie 380...400 V AC, sieć TN-C

 • Kategoria użytkowania AC3

 • Temperatura otoczenia -5...+35 0C

 • na życzenie klienta -20...+35 0C

 • Stopień ochrony IP65

 • Przyłączalność żył przewodów do 2,5 mm2 Cu

 • Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączalna lcs/Icu=6kA

 • Pozycja pracy pionowa

 • Oprzewodowanie zestawów przewodem Lg Y1x1,5mm2

 • Dławnice DP16H dla średnicy przewodu 9...14mm2

 • DP16H dla średnicy przewodu 10...18mm2

 • Masa zestawu 1,90 kg.

PARAMETRY TECHNICZNE

Tabela nastawień wyzwalaczy termicznych i zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego

Typ 
wentylatora
Obroty
wentylatora
Pozycja
łącznika
Moc
[kW]
Zakres
wyzwalacza
termicznego 
[A]
Prąd
zadziałania
wyzwalacza
termicznego 
[A]
Prąd 
zadziałania
wyzwalacza
elektromag-
netycznego
[A]
DAs,(k) 200/P3
DAs,(k) 250/P3
DAs,(k) 315/P3
700 1 0,18 0,63 - 1,0 1,0 12
900 2 0,30 1,0 - 1,6  1,5 19
1400 3 0,75 1,6 - 2,5 2,2 30

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

copyright © Uniwersal Uniwersal