ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Zestawy rozruchowe S-ZEx/.../edn,
nowej generacji dla wentylatorów przeciwwybuchowych

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczeniem zestawu jest prawidłowe zabezpieczenie silnika przeciwwybuchowego budowy wzmocnionej lub ognioszczelnej (A/B) napędzającego wentylator przeciwwybuchowy.

Produkowany przez nas zestaw sterowniczo - zabezpieczający spełnia wymogi bezpiecznej pracy wentylatora przeciwwybuchowego co potwierdza orzeczenie KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ BARBARA nr KDB 94.502W zał. 5
Zestaw może być zabudowany tylko w pomieszczeniach i strefach nie zagrożonych wybuchem.
Temperatura pracy zestawu -5 ...+40oC. Stopień ochrony IP65.

  

Funkcje zestawu:

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe chronią przed skutkami zwarć elektrycznych, przeciążeń i pracy jednofazowej. W stanie zimnym wyzwalacz termiczny wyłącza silnik spod napięcia w czasie krótszym od czasu nagrzania silnika tE przy przepływie prądu równego rozruchowemu. Jest to potwierdzone w zaświadczeniu producenta zastosowanego wyłącznika. Zastosowany wyłącznik Nbs25 symbol QM1 oznacza się niezmiennością charakterystyki w czasie eksploatacji. Nie są wymagane zabezpieczenia nadmiarowo prądowe ograniczające czas nagrzania uzwojenia prądem rozruchowym silnika przeciwwybuchowego w osłonie ognioszczelnej, zabudowanego w wentylatorze DAExA/B 400.

Zdalne sterowanie
Silnik wentylatora może być sterowany start/ stop przyciskami sterowniczymi przeciwwybuchowymi S1 i S2 zabudowanymi w strefie zagrożenia wybuchem. Przyciski sterownicze należy podłączyć do złączek nr 11-8-7 schemat 1 i 1A.

Podłączenie blokad urządzeń technologicznych.
W celu zapewnienia wentylacji na stanowisku pracy należy ruch urządzeń technologicznych uzależnić od ruchu wentylatora. Powyższą zależność można osiągnąć wprowadzając styk K1 przez złączki 33 i 34 do obwodu urządzeń technologicznych.

Obwody automatycznego wyłączania wentylatora od urządzeń sygnalizacji p-poż
Zadziałnie urządzenia sygnalizacji p-poż otwiera styk E który powoduje

 • zatrzymanie wentylatora w obwodzie stycznika K2 i KM1;

 • zaświecenie się lampki alarmowej HF koloru czerwonego

 • zgaśnięcie lampki HB ruch wentylatora

Osłona aparatury
Aparatura sterowniczo zabezpieczająca jest zabudowana w rozdzielni natynkowej IP65, 24 modułowej firmy ABB. Zadziałanie wyłącznika QM1 i lampek sygnalizacyjnych jest widoczne przez przezroczystą szybę drzwi. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy silnika konstrukcja rozdzielni gwarantuje bezpieczny dostęp do główek bezpiecznikowych i do przycisków wyłącznika. Przewody zewnętrzne mocy i sterowania przewiduje się doprowadzić z listwy złączek firmy WAGO typ 264... zabudowanej w rozdzielni, przez cztery dławnice DP16H, IP 68.

Układ kontroli automatycznego wyłączania wentylatora
Układ automatycznego wyłączania wentylatora działa prawidłowo, jeżeli w czasie ruchu wentylatora po naciśnięciu przycisku SG nastąpi zatrzymanie wentylatora i zaświeci się lampka alarmowa HF.

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne

 • Sieć: 3N~50Hz/TN400/230V

 • Napięcie sterowania230 V prądu przemiennego

 • Kategoria użytkowania AC3

 • Temperatura otoczenia (-5...400C)

 • Stopień ochrony IP65

 • Trwałość mechaniczna aparatury sterowniczej 106 cykli

 • Maksymalna częstość łączeń (AC3) przy sterowaniu zdalnym 106 cykli

 • Obwody mocy i sterowania 1,5 mm2 Cu 450/750V

 • Zabezpieczenie zwarciowe obwodu sterowania bezpiecznikiem topikowym 2A.

 • Przyłączalność przewodów do 2,5 mm2 Cu

 • Masa - 2,5 kg

 • Wymiary skrzynki szer/wys/gł 275/370*/140

Tabela doboru zestawu i nastawień wyłącznika

Lp Typ 
wentylatora
Obroty
wenty-
latora
[min-1]
Silnik napędzający Zakres
wyzwalacza
termicznego
wyłącznika
[A]
Prąd nominalny silnika [A] Nastawa prądowa wyzwalacza termicznego [A] Typ
zestawu
Produ-
cent
silnika
Typ
silnika
Moc
[KW]
Czas
nagrzania
silnika
tE [s]
1 DAExC-160 1400 BESEL ExSKg 63-4A 0,09 50,3 0,4 - 0,63 0,5 0,55 S-ZEx/0,4-0,63/e
900 BESEL ExSKh 63-6B 0,06 70,5 0,4 - 0,63 0,55 0,60 S-ZEx/0,4-0,63/e
700 VEM
Niemcy
KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 0,78 0,85 S-ZEx/0,63-1,0/e
2 DAExC-250 1400 BESEL ExSKg 80-4A 0,55 16,5 1,6 - 2,5 1,60 1,80 S-ZEx/1,6-2,5/e
900 BESEL ExSKh 71-6a 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 0,90 S-ZEx/1,0-1,6/e
700 VEM
Niemcy
KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 0,78 0,85 S-ZEx/0,63-1,0/e
3 DAExC-315 1400 BESEL ExSKg 80-4A 0,55 16,5 1,6 - 2,5 1,60 1,80 S-ZEx/1,6-2,5/e
900 BESEL ExSKh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 0,90 S-ZEx/1,0-1,6/e
700 VEM
Niemcy
KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 0,78 0,85 S-ZEx/0,63-1,0/e
3 DAExC-315/MW 1400 BESEL ExSKg 80-4B 0,75 20 1,6 - 2,5 2,10 2,30 S-ZEx/1,6-2,5/e
900 BESEL ExSKh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 0,90 S-ZEx/1,0-1,6/e
700 VEM
Niemcy
KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 0,78 0,85 S-ZEx/0,63-1,0/e
4 DAExC-400 900 VEM
Niemcy
KPER100L6 1,4 20 4,0 - 6,3 4,10 4,50 S-ZEx/4,0-6,3/e
700 VEM
Niemcy
KPER100LX8 0,95 60 2,5 - 4,0 3,00 3,30 S-ZEx/2,5-4,0/e

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

 

Schemat montażowy S-Z/.../edn

QM1 Wyłącznik silnika
F1 Zabezpieczenie topikowe trójelementowe
FQ1 Zabezpieczenie obwodu sterowania
KM1 Stycznik silnika
S1
S2
Łączniki rozwierny i zwierny
wył/zał wentylator
K1 Stycznik sterowania, sygnalizacji ruchu wentylatora
K2 Stycznik sterowania, sygnalizacji automatycznego wyłączania wentylatora
HF Lampka sygnalizacji automatycznego wyłączenia wentylatora
HB Lampka sygnalizacji ruchu wentylatora
HG Lampka sygnalizacji gotowości do załączenia wentylatora
NeGN Oznacza kolor zielony lampki sygnalizacyjnej neonowej
NeRD Oznacza kolor czerwony lampki sygnalizacyjnej neonowej
SG Łącznik ręczny przyciskowy kontroli obwodu automatycznego wyłączania wentylatora
copyright © Uniwersal Uniwersal