Nietypowe rozwiązania


Firma Uniwersal na potrzeby wentylacji indywidualnej często decyduje się na rozwiązania, które mają na celu adaptację istniejącej sieci i dopasowaniu jej do typowych systemów wentylacyjnych. Na potrzeby klienta staramy się indywidualnie dopasować rozwiązania, które muszą spełniać zakładane parametry. Najczęstszymi rozwiązaniami z którymi się spotykamy to adaptacja podstaw, pokryw do istniejącego dachu, komina. Klienci często również pytają o nietypowe rozwiązania dotyczące połączeń, przejść wówczas na podstawie rysunku technicznego przesłanego przez klienta i uzgodnionego z producentem wykonujemy różnego rodzaju zwężki, przejścia, nietypowe cokoły lub adaptujemy różnego rodzaju poszycia dachowe tak by móc zainstalować na nich urządzenia wentylacji mechanicznej czy grawitacyjnej.

Przenośny wentylator nawiewny DRAGON-450, służy do przewietrzania pomieszczeń, w których okresowo występuje niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego koncentracja substancji toksycznych, takich jak CO, CO2 oraz innych par i mieszanin o charakterze niewybuchowym. Wentylator wytwarza ukierunkowany ruch powietrza. Kierunek ten, może być przez użytkownika zmieniany w płaszczyźnie pionowej w zakresie 0 – 50 stopni. Urządzenie dzięki wbudowanemu układowi falownikowemu posiada regulację prędkości obrotowej silnika a tym samym możliwa jest zmiana wydajności wentylatora. Maksymalna ilość przetłaczanego powietrza to 26.000 m3/h

Cokół tłumiący do montażu bezpośredniego na dachach płaskich . Zadaniem cokołu jest maksymalne wytłumienie hałasu rozprzestrzeniającego się od części wlotowej wentylatora do pomieszczeń wentylowanych. Urządzenie pozwala na przyłączenie kanałów wentylacyjnych o średnicy 160, 200, 250, 315 mm do zewnętrznych ścian cokołu. Kanały przyłączane są „stycznie” do ścian zewnętrznych zgodnie z kierunkiem wirowania strugi powietrza wpływającej do otworu wlotowego wentylatora. To styczne przyłącze , wraz z wewnętrzną kierownicą ruchu powietrza pozwala zminimalizować straty ciśnienia na wlocie, natomiast wewnętrzne wyłożenie cokołu materiałem dźwiękoizolacyjnym zmniejsza hałas strony ssącej wentylatora do wewnątrz pomieszczenia wentylowanego. Zaletą urządzenia jest również to, że pozwala wentylować pomieszczenia znajdujące się w różnych pionach wentylacyjnych budynków mieszkalnych nawet znacznie odległych od siebie, oraz możliwość wykorzystania go w wariantach pracy z przeróżnymi wentylatorami dachowymi.


Wentylator promieniowy Passat-200 ze zmienną figurą montażową, specjalnej konstrukcji rama pozwala w prosty sposób dopasować figurę wentylatora do istniejącej sieci wentylacyjnej, przy stanowiskach odciągów miejscowych.

Wentylator kanałowy powstał na potrzeby wentylacji mechanicznej do okapów kuchennych. Dzięki sterownikowi możliwa jest regulacja wentylatora pomiędzy poszczególnymi biegami. Nowoczesny designe pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy okapie kuchennym, a jego cicha praca nie jest uciążliwa podczas wykonywania czynności w kuchni przy włączonym okapie.


Wentylator strumieniowy został zaprojektowany i wykonany na potrzeby wentylacji obiektów użytkowych typu: tunele, garaże, parkingi samochodowe. Zadaniem wentylatora jest usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku użytkowania np. parkingów, gdzie mogą nagromadzać się szkodliwe zanieczyszczenia, dymy, gazy. System układu wentylatorów strumieniowych powoduje ruch powietrza przetłaczając go w całej przestrzeni wentylowanej.


Pokrywa na nietypowy cokół dachowy w tym przypadku z powodu większej powierzchni wylotowej kanału wentylacyjnego zastosowano adaptery pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy powierzchnią kanału wentylacyjnego a przekrojem czynnym podwójnego zespołu wywietrzników zwieńczających ten kanał na pierwszym planie widać adapter dalej dwa zespoły wywietrzników Zefir-160/PCV,w tle zespół podwójny wywietrzników typ Bryza 150

Montaż różnych wywietrzników dachowych i dopasowanie ich do pokrycia dachowego typu blacha falista.


Pokrywa na nietypowy cokół dachowy z różnymi wywietrznikami dachowymi Bryza a pustak wentylacyjny Schiedel oraz wywietrznik Zefir na pustak wentylacyjny typ P


Róża wiatrów to nietypowa żaluzyjna konstrukcja wywietrznika dachowego stosowana na obiektach przemysłowych. Konstrukcja wykonana jest z blachy ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej co pozwala montować urządzenie w miejscach, gdzie występuje wysoka temperatura czynnika tłoczonego.

Wywietrznik Zefir na kanale dwuściennym – odcinek króćca wystający nad płaszczyzną dachu jest dodatkowo ocieplony, a jego konstrukcja zabezpiecza kanał przed powstawaniem skroplin na ściankach wewnętrznych kanału w wyniku różnicy temperatur co uniemożliwia przedostawanie się wody do pomieszczeń wentylowanych.

Nietypowe rozwiązanie wentylatora kanałowego Vento-200, dopasowane do wersji dachowej wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie wylotu wyrzutu powietrza w postaci kopuły.

 


Wywietrznik grawitacyjny dachowy typu SIR to konstrukcja wykonana w całości z laminatu poliestrowo – szklanego charakteryzująca się odpornością na czynniki atmosferyczne, wysoką wytrzymałością konstrukcyjną. Wywietrznik może być barwiony w dowolny kolor tak aby dopasować kolorystycznie się do istniejącego poszycia dachowego.


Montaż wentylatorów hybrydowych na podstawie płaskiej, gdzie otwory wentylacyjne nie pozwalają na bezpośrednie osadzenie wentylatorów. Zastosowano tutaj przedłużkę do wentylatora FEN, która pozwoliła na montaż obu urządzeń, gdyż średnica obudowy nie pozwala na montaż urządzenia bez zastosowania przedłużki.

Pokrywa na nietypowy cokół dachowy uzbrojona króćcami montażowymi dla wywietrznika dachowego typ Zefir 160/PCV oraz przyłączem wentylacyjnym dla kanału typ Spiro 125mm