Sterowanie i automatyka


Dedykowane do naszych produktów rozwiązania z zakresu sterowania, kontroli i automatyzacji pracy zapewniają codzienny komfort użytkowania, maksymalną wydajność urządzeń oraz oszczędności zużycia energii. Jakiej automatyki potrzebujesz?

ZESTAWY STEROWANIA

Makster – Układy Sterowania MAKSTER zostały zaprojektowane z myślą o tych sytuacjach, gdy wymagane jest załączanie i wyłączanie silnika urządzenia sygnałem pochodzącym z dowolnego zewnętrznego czujnika środowiskowego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż układ współpracuje z wewnętrznym zabezpieczeniem PTC obsługiwanego silnika, MAKSTER okazuje się być rozwiązaniem zarówno uniwersalnym, jak i zaawansowanym technicznie.

EOL – Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL służy do sterowania trójfazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN produkcji Uniwersal. W trybie automatycznym za pomocą sondy umiejscowionej w kanale wentylacyjnym odbywa się pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora co pozwala w pełni zautomatyzować pracę układu wentylacyjnego.

REGULACJA OBROTÓW SILNIKA

FAUST – Falownikowe Układy FAUST przeznaczone są do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny.
Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.

Falowniki – przemienniki częstotliwości to inteligentne urządzenia pozwalające na kontrolę prędkości i momentu obrotowego silników indukcyjnych jedno i trójfazowych.

WIR – Moduły, Układy WIR-S i WIR-DN przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych SZTIL, AKWILON, FEN produkcji Uniwersal, a także umożliwiają automatyczną zmianę prędkości obrotowej wentylatora w zależności od pory dnia (nastawy programatora dobowego).

ProVero – Regulator obrotów ProVero przeznaczony jest do sterowania trójbiegowym wentylatorem dachowym typu VERO-150. Umożliwia on ustawienie prędkości obrotowej wentylatora na jednej z trzech wartości. Wyboru dokonuje się za pomocą pokrętła, a sygnalizowany jest on za pomocą białych diod LED. Dodatkowo, regulator ProVero wyposażono w konfigurowalną funkcję opóźnienia wyłączenia wentylatora.

Przełącznik dotykowy – Regulator obrotów przeznaczony jest do sterowania trójbiegowym wentylatorem dachowym typu VERO-150. Umożliwia on ustawienie prędkości obrotowej wentylatora na jednej z trzech wartości. Wyboru dokonuje się za pomocą dotyku na panelu sterującym, a sygnalizowany jest on za pomocą podświetlanych oznaczeń biegów I, II ,II. Ponadto urządzenie posiada możliwość sterowania oświetleniem które aktywowane jest przyciskiem z ikoną słońca.

Przełącznik dwupozycyjny PD – przeznaczony jest do uruchamiania jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: MAG-200EC i FENKO-150
Przełącznik realizuje następujące funkcje: umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów na dwóch prędkościach, sygnalizuje aktualny stan pracy.

Zadajnik ZDA-500 przeznaczony jest do regulacji prędkości obrotowej wentylatora dachowego typu DA-500 produkcji Uniwersal sp. z o.o. Urządzenie to, zasilane napięciem 230VAC, jest zadajnikiem napięcia od 0 do 10VDC.

STEROWNIKI / CZUJNIKI

Siłowniki – do przepustnic przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych w instalacjach budynków

Sterownik HiGSTER jest higrostatem kontrolującym pracę wentylatora dachowego typu FENKO, MAG, FEN. Jego działanie polega na ciągłym pomiarze wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu i w razie potrzeby załączeniu wentylatora. Dodatkową funkcją sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku załączenia światła w pomieszczeniu.

MagTime – moduł przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL: FENKO-150, MAG-200EC, VERO-150.
Moduł MagTime umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie w cyklu tygodniowym, umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na I,II i III biegu, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

Ellan – anemostat przeznaczony jest głównie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, kuchnia, basen itp.). Ellan może współpracować z innymi wentylatorami jako progowy regulator wilgotności lub czujnik światła w ich układach sterowania. Dzięki zastosowaniu kratki wywiewnej w połączeniu z regulowanymi nawiewnikami ściennymi wentylacja jest dopasowana do aktualnego zapotrzebowania pomieszczeń w świeże powietrze.

WIS – wyłączniki inspekcyjno-serwisowe WIS P1 i P2 służą do załączania i wyłączania wentylatora w miejscu jego instalacji w celu dokonania oceny techniczno – eksploatacyjnej. Przed przypadkowym załączeniem wentylatora chroni mechaniczna blokada.

MultiConnector – puszka przyłączeniowa służy do podłączania do sieci elektrycznej wentylatorów FENKO lub MAG produkcji Uniwersal. Za pomocą jednej puszki MultiConnector możliwe jest podłączenie 1 lub 2 wentylatorów FENKO/MAG. Wykorzystując puszki MultiConnector można utworzyć rozgałęzioną sieć przyłączeniową obejmującą do 25 wentylatorów MAG lub do 50 wentylatorów FENKO.

Lista produktów

Zestaw sterujący MAKSTER [S]

sterowanie zał./wył.

2,400.00
Zestaw sterujący MAKSTER [Z]

sterowanie programatorem dobowym

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [C / CC]

sterowanie programatorem cyklicznym

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [WZ]

sterowanie z modułem sterowania przepustnicą

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [T]

sterowanie w funkcji temperatury

4,800.00
Zestaw sterujący MAKSTER [W]

sterowanie w funkcji wilgotności

4,800.00
Zestaw sterujący MAKSTER [SYG]

sterowanie z systemu nadrzędnego

5,700.00
Zestaw sterujący MAKSTER [P2]

wersja podstawowa do went. dwubiegowych

5,550.00

Dedykowane do naszych produktów rozwiązania z zakresu sterowania, kontroli i automatyzacji pracy zapewniają codzienny komfort użytkowania, maksymalną wydajność urządzeń oraz oszczędności zużycia energii. Jakiej automatyki potrzebujesz?

ZESTAWY STEROWANIA

Makster – Układy Sterowania MAKSTER zostały zaprojektowane z myślą o tych sytuacjach, gdy wymagane jest załączanie i wyłączanie silnika urządzenia sygnałem pochodzącym z dowolnego zewnętrznego czujnika środowiskowego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż układ współpracuje z wewnętrznym zabezpieczeniem PTC obsługiwanego silnika, MAKSTER okazuje się być rozwiązaniem zarówno uniwersalnym, jak i zaawansowanym technicznie.

EOL – Układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego EOL służy do sterowania trójfazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN produkcji Uniwersal. W trybie automatycznym za pomocą sondy umiejscowionej w kanale wentylacyjnym odbywa się pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora co pozwala w pełni zautomatyzować pracę układu wentylacyjnego.

REGULACJA OBROTÓW SILNIKA

FAUST – Falownikowe Układy FAUST przeznaczone są do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny.
Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.

Falowniki – przemienniki częstotliwości to inteligentne urządzenia pozwalające na kontrolę prędkości i momentu obrotowego silników indukcyjnych jedno i trójfazowych.

WIR – Moduły, Układy WIR-S i WIR-DN przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych SZTIL, AKWILON, FEN produkcji Uniwersal, a także umożliwiają automatyczną zmianę prędkości obrotowej wentylatora w zależności od pory dnia (nastawy programatora dobowego).

ProVero – Regulator obrotów ProVero przeznaczony jest do sterowania trójbiegowym wentylatorem dachowym typu VERO-150. Umożliwia on ustawienie prędkości obrotowej wentylatora na jednej z trzech wartości. Wyboru dokonuje się za pomocą pokrętła, a sygnalizowany jest on za pomocą białych diod LED. Dodatkowo, regulator ProVero wyposażono w konfigurowalną funkcję opóźnienia wyłączenia wentylatora.

Przełącznik dotykowy – Regulator obrotów przeznaczony jest do sterowania trójbiegowym wentylatorem dachowym typu VERO-150. Umożliwia on ustawienie prędkości obrotowej wentylatora na jednej z trzech wartości. Wyboru dokonuje się za pomocą dotyku na panelu sterującym, a sygnalizowany jest on za pomocą podświetlanych oznaczeń biegów I, II ,II. Ponadto urządzenie posiada możliwość sterowania oświetleniem które aktywowane jest przyciskiem z ikoną słońca.

Przełącznik dwupozycyjny PD – przeznaczony jest do uruchamiania jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: MAG-200EC i FENKO-150
Przełącznik realizuje następujące funkcje: umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów na dwóch prędkościach, sygnalizuje aktualny stan pracy.

Zadajnik ZDA-500 przeznaczony jest do regulacji prędkości obrotowej wentylatora dachowego typu DA-500 produkcji Uniwersal sp. z o.o. Urządzenie to, zasilane napięciem 230VAC, jest zadajnikiem napięcia od 0 do 10VDC.

STEROWNIKI / CZUJNIKI

Siłowniki – do przepustnic przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych w instalacjach budynków

Sterownik HiGSTER jest higrostatem kontrolującym pracę wentylatora dachowego typu FENKO, MAG, FEN. Jego działanie polega na ciągłym pomiarze wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu i w razie potrzeby załączeniu wentylatora. Dodatkową funkcją sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku załączenia światła w pomieszczeniu.

MagTime – moduł przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL: FENKO-150, MAG-200EC, VERO-150.
Moduł MagTime umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie w cyklu tygodniowym, umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na I,II i III biegu, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

Ellan – anemostat przeznaczony jest głównie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, kuchnia, basen itp.). Ellan może współpracować z innymi wentylatorami jako progowy regulator wilgotności lub czujnik światła w ich układach sterowania. Dzięki zastosowaniu kratki wywiewnej w połączeniu z regulowanymi nawiewnikami ściennymi wentylacja jest dopasowana do aktualnego zapotrzebowania pomieszczeń w świeże powietrze.

WIS – wyłączniki inspekcyjno-serwisowe WIS P1 i P2 służą do załączania i wyłączania wentylatora w miejscu jego instalacji w celu dokonania oceny techniczno – eksploatacyjnej. Przed przypadkowym załączeniem wentylatora chroni mechaniczna blokada.

MultiConnector – puszka przyłączeniowa służy do podłączania do sieci elektrycznej wentylatorów FENKO lub MAG produkcji Uniwersal. Za pomocą jednej puszki MultiConnector możliwe jest podłączenie 1 lub 2 wentylatorów FENKO/MAG. Wykorzystując puszki MultiConnector można utworzyć rozgałęzioną sieć przyłączeniową obejmującą do 25 wentylatorów MAG lub do 50 wentylatorów FENKO.