Standardowe wentylatory wyciągowe dachowe


Wentylatory wyciągowe dachowe to podstawowe komponenty skutecznej instalacji wentylacji mechanicznej. Zapewniają spełnienie normatywów higienicznych przepływu powietrza wszędzie tam, gdzie naturalna wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca i potrzebne jest wsparcie jednostek z odpowiednim do wymogów obiektu napędem.

Wentylatory wyciągowe dachowe UNIWERSAL

Wentylatory wyciągowe dachowe naszej konstrukcji wykonane są z wytrzymałych kompozytów laminatowych lub blachy i dostępne standardowo w kolorze popiel RAL 7001. Oferujemy modele z silnikami asynchronicznymi jedno- lub trzyfazowymi klatkowymi, jedno- i wielobiegowymi. Do wszystkich wariantów dostarczamy kompatybilne akcesoria (w tym podstawy dachowe, podstawy tłumiące, cokoły, kanały czy tłumiki) oraz urządzenia sterujące (układy MAKSTER i FAUST), by pasowały do różnych rodzajów instalacji, konstrukcji dachowych oraz wymogów normatywnych obiektów.

Jakie serie wentylatorów dachowych polecamy?

DA – standardowe wentylatory wyciągowe dachowe typoszeregu DA zaprojektowaliśmy aż w 7 opcjach wielkości Ø 160-630 oraz kilku opcjach napędów, by spełniały wymogi wielu różnorodnych instalacji wentylacji bytowej czy przemysłowej. Modele dostępne są w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 80 ℃ oraz 60℃ w wariancie DA 400 i DA 630) oraz z wyrzutem pionowym.

DA-P2 i P3, Silwent-P2 – to promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe dwu- i trzybiegowe (DA-P2, DA-P3). Wielobiegowa konstrukcja silnika pozwala precyzyjniej dostosować ilość wywiewanego powietrza do zmiennych warunków w okresie letnim i zimowym, a co za tym idzie, ekonomiczniej zarządzać dystrybucją energii podczas eksploatacji instalacji. Modele dostępne w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 80 ℃) oraz z wyrzutem pionowym.

MAG-160 – nowoczesny i sterowany automatycznie model z silnikiem trzybiegowym stworzony z myślą o developerach i efektywnej pracy na zbiorczych kanałach wentylacyjnych budynków wielorodzinnych. Ekodizajn połączony z optymalną dla 10 kondygnacyjnego bloku wydajnością oraz obudową gwarantującą niski poziom hałasu i uciążliwości dla użytkownika to wyróżniki MAG-160.

SILWENT – modele polecane do obiektów przemysłowych lub bytowych, wymagających większej wymiany powietrza niż w standardowych wentylatorach wyciągowych dachowych DA. Za wzrost wydajność odpowiada zmodyfikowana konstrukcja wirnika. Silwent dostępny jest w 2 opcjach wielkości Ø 160 i 315 oraz 3 wariantach wykonania: standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 60 ℃) oraz z wyrzutem pionowym i opcji wielobiegowej (SILWENT 315-P2).

SZTIL – cichobieżne wentylatory promieniowe o opływowym kształcie, dostępne wyłącznie w wariancie standardowym, w typoszeregu Ø160-500. Dzięki specjalnej geometrii i wytłumieniu obudowy ten typ wentylatorów wyciągowych dachowych rekomendowany jest do obiektów użytkowych, w których minimalizacja hałasu jest szczególnie istotna (np. szkoły, biura, szpitale, urzędy).

VENTO – wentylator kanałowy dostępny w 3 wariantach wykonania: standardowym, kwasoodpornym i ciepłoodpornym (odporność temperaturowa do 110 ℃). Stosowany w obiektach przemysłowych jako urządzenie do wpięcia w istniejące kanały wentylacyjne, uzbrojone w kołowe przyłącza kołnierzowe.

AKWILON – specjalistyczny wentylator osiowy w wielkości Ø 500, produkowany w wykonaniu standardowym. Dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Jako wersja dachowa (wywiewna) z wyrzutem poziomym – AKWILON 500 DA oraz w wersji ściennej, jako wentylator nawiewno-wywiewny AKWILON 500, co rozszerza znacznie możliwości jego wykorzystania o obiekty, które wymagają wydajnej wentylacji mechanicznej, przy konstrukcji uniemożliwiającej montaż urządzenia na dachu.

Sprawdź wentylatory dachowe przeciwwybuchowe

Polecamy też wentylatory dachowe przeciwwybuchowe atestowane do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określanych jako STREFA 2. Sprawdź wentylatory wyciągowe dachowe DAEx, wentylatory kanałowe Vento Ex.

W naszej ofercie znajdziesz także kompleksowe rozwiązania dla innych systemów wentylacji. Polecamy serię wentylatorów hybrydowych oraz modele wywietrzników grawitacyjnych

Lista produktów

Wentylatory wyciągowe dachowe to podstawowe komponenty skutecznej instalacji wentylacji mechanicznej. Zapewniają spełnienie normatywów higienicznych przepływu powietrza wszędzie tam, gdzie naturalna wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca i potrzebne jest wsparcie jednostek z odpowiednim do wymogów obiektu napędem.

Wentylatory wyciągowe dachowe UNIWERSAL

Wentylatory wyciągowe dachowe naszej konstrukcji wykonane są z wytrzymałych kompozytów laminatowych lub blachy i dostępne standardowo w kolorze popiel RAL 7001. Oferujemy modele z silnikami asynchronicznymi jedno- lub trzyfazowymi klatkowymi, jedno- i wielobiegowymi. Do wszystkich wariantów dostarczamy kompatybilne akcesoria (w tym podstawy dachowe, podstawy tłumiące, cokoły, kanały czy tłumiki) oraz urządzenia sterujące (układy MAKSTER i FAUST), by pasowały do różnych rodzajów instalacji, konstrukcji dachowych oraz wymogów normatywnych obiektów.

Jakie serie wentylatorów dachowych polecamy?

DA – standardowe wentylatory wyciągowe dachowe typoszeregu DA zaprojektowaliśmy aż w 7 opcjach wielkości Ø 160-630 oraz kilku opcjach napędów, by spełniały wymogi wielu różnorodnych instalacji wentylacji bytowej czy przemysłowej. Modele dostępne są w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 80 ℃ oraz 60℃ w wariancie DA 400 i DA 630) oraz z wyrzutem pionowym.

DA-P2 i P3, Silwent-P2 – to promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe dwu- i trzybiegowe (DA-P2, DA-P3). Wielobiegowa konstrukcja silnika pozwala precyzyjniej dostosować ilość wywiewanego powietrza do zmiennych warunków w okresie letnim i zimowym, a co za tym idzie, ekonomiczniej zarządzać dystrybucją energii podczas eksploatacji instalacji. Modele dostępne w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 80 ℃) oraz z wyrzutem pionowym.

MAG-160 – nowoczesny i sterowany automatycznie model z silnikiem trzybiegowym stworzony z myślą o developerach i efektywnej pracy na zbiorczych kanałach wentylacyjnych budynków wielorodzinnych. Ekodizajn połączony z optymalną dla 10 kondygnacyjnego bloku wydajnością oraz obudową gwarantującą niski poziom hałasu i uciążliwości dla użytkownika to wyróżniki MAG-160.

SILWENT – modele polecane do obiektów przemysłowych lub bytowych, wymagających większej wymiany powietrza niż w standardowych wentylatorach wyciągowych dachowych DA. Za wzrost wydajność odpowiada zmodyfikowana konstrukcja wirnika. Silwent dostępny jest w 2 opcjach wielkości Ø 160 i 315 oraz 3 wariantach wykonania: standardowym, kwasoodpornym, ciepłoodpornym (do 60 ℃) oraz z wyrzutem pionowym i opcji wielobiegowej (SILWENT 315-P2).

SZTIL – cichobieżne wentylatory promieniowe o opływowym kształcie, dostępne wyłącznie w wariancie standardowym, w typoszeregu Ø160-500. Dzięki specjalnej geometrii i wytłumieniu obudowy ten typ wentylatorów wyciągowych dachowych rekomendowany jest do obiektów użytkowych, w których minimalizacja hałasu jest szczególnie istotna (np. szkoły, biura, szpitale, urzędy).

VENTO – wentylator kanałowy dostępny w 3 wariantach wykonania: standardowym, kwasoodpornym i ciepłoodpornym (odporność temperaturowa do 110 ℃). Stosowany w obiektach przemysłowych jako urządzenie do wpięcia w istniejące kanały wentylacyjne, uzbrojone w kołowe przyłącza kołnierzowe.

AKWILON – specjalistyczny wentylator osiowy w wielkości Ø 500, produkowany w wykonaniu standardowym. Dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Jako wersja dachowa (wywiewna) z wyrzutem poziomym – AKWILON 500 DA oraz w wersji ściennej, jako wentylator nawiewno-wywiewny AKWILON 500, co rozszerza znacznie możliwości jego wykorzystania o obiekty, które wymagają wydajnej wentylacji mechanicznej, przy konstrukcji uniemożliwiającej montaż urządzenia na dachu.

Sprawdź wentylatory dachowe przeciwwybuchowe

Polecamy też wentylatory dachowe przeciwwybuchowe atestowane do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określanych jako STREFA 2. Sprawdź wentylatory wyciągowe dachowe DAEx, wentylatory kanałowe Vento Ex.

W naszej ofercie znajdziesz także kompleksowe rozwiązania dla innych systemów wentylacji. Polecamy serię wentylatorów hybrydowych oraz modele wywietrzników grawitacyjnych