Instrukcja montażu pokryw na pustaki Avant-MAG-160