MAKSTER


Układy MAKSTER zostały zaprojektowane z myślą o tych sytuacjach, gdy wymagane jest załączanie i wyłączanie silnika urządzenia sygnałem pochodzącym z dowolnego zewnętrznego czujnika środowiskowego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż układ współpracuje z wewnętrznym zabezpieczeniem PTC obsługiwanego silnika, MAKSTER okazuje się być rozwiązaniem zarówno uniwersalnym, jak i zaawansowanym technicznie. Sterowanie wentylatorem za pomocą dowolnego czujnika warunków środowiskowych. Wszechstronność układu MAKSTER umożliwia sterowanie wentylatorem za pomocą różnych czujników środowiskowych, jak i sygnałem pochodzącym z systemu zewnętrznego (np. inteligentnego budynku). Jako samodzielna jednostka układ MAKSTER może być wykorzystywany jako proste urządzenie zabezpieczająco-sterujące wentylatorem. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika warunków środowiskowych, np.: temperatury, wilgotności, ruchu, CO2, programatora czasowego, wyłącznika zmierzchowego staje się on elementem wykonawczo-zabezpieczającym, podobnie jak w przypadku współpracy z systemem zewnętrznym.
Lista produktów

Zestaw sterujący MAKSTER [S]

sterowanie zał./wył.

2,400.00
Zestaw sterujący MAKSTER [Z]

sterowanie programatorem dobowym

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [C / CC]

sterowanie programatorem cyklicznym

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [WZ]

sterowanie z modułem sterowania przepustnicą

3,600.00
Zestaw sterujący MAKSTER [T]

sterowanie w funkcji temperatury

4,800.00
Zestaw sterujący MAKSTER [W]

sterowanie w funkcji wilgotności

4,800.00
Zestaw sterujący MAKSTER [SYG]

sterowanie z systemu nadrzędnego

5,700.00
Zestaw sterujący MAKSTER [P2]

wersja podstawowa do went. dwubiegowych

5,550.00

Układy MAKSTER zostały zaprojektowane z myślą o tych sytuacjach, gdy wymagane jest załączanie i wyłączanie silnika urządzenia sygnałem pochodzącym z dowolnego zewnętrznego czujnika środowiskowego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż układ współpracuje z wewnętrznym zabezpieczeniem PTC obsługiwanego silnika, MAKSTER okazuje się być rozwiązaniem zarówno uniwersalnym, jak i zaawansowanym technicznie. Sterowanie wentylatorem za pomocą dowolnego czujnika warunków środowiskowych. Wszechstronność układu MAKSTER umożliwia sterowanie wentylatorem za pomocą różnych czujników środowiskowych, jak i sygnałem pochodzącym z systemu zewnętrznego (np. inteligentnego budynku). Jako samodzielna jednostka układ MAKSTER może być wykorzystywany jako proste urządzenie zabezpieczająco-sterujące wentylatorem. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika warunków środowiskowych, np.: temperatury, wilgotności, ruchu, CO2, programatora czasowego, wyłącznika zmierzchowego staje się on elementem wykonawczo-zabezpieczającym, podobnie jak w przypadku współpracy z systemem zewnętrznym.