Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe DAExC


Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe typoszeregu DAExC zapewniają najwyższe bezpieczeństwo w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako STREFA 2. Wykonaliśmy je wedle opatentowanej konstrukcji własnej z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych oraz winyloestrowo-szklanych (dla DAExC [k] – kwasoodpornych i DAExC [VE] – ciepłoodpornych. Lekki kompozyt oparty o żywice zbrojone włóknem szklanym nie obciąża konstrukcji budynku, jednocześnie zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na intensywne działanie czynników atmosferycznych i chemicznych.

Wentylatory przeciwwybuchowe DAExC – charakterystyka

 • Posiadają atest klasyfikujący urządzenia w klasie wybuchowości IIA, IIB, IIC i klasie temperaturowej: T1, T2, T3.
 • Urządzenia promieniowe z wyrzutem poziomym. Warianty z wyrzutem pionowym realizowane są przez zastosowanie kierownicy spełniającej równocześnie rolę dodatkowej osłony akustycznej.
 • Rekomendowane do obiektów przemysłowych takich jak acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów.
 • Wentylatory przeciwwybuchowe typoszeregu DAExC przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze [t ≤60 (°C )].
 • Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
 • Serię DAExC przystosowaliśmy do montażu na konstrukcji wsporczej, wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe (podstawy dachowe Ex, STBL, STKW, PTS, PTSKW, wywietrzak zintegrowany WZEx).
 • Wentylatory przeciwwybuchowe DAExC wyposażyliśmy (w zależności od potrzeb eksploatacyjnych) w silniki asynchroniczne, klatkowe, trzyfazowe jednobiegowe budowy wzmocnionej [Exe] lub budowy nieiskrzącej [ExnA] do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [G] lub pyłów wybuchowych [D]. W urządzeniach można zastosować także systemy automatyki do pełnej kontroli i regulacji pracy silników wentylatorów (np. rozdzielnice FAUST, wyłączniki serwisowe WIS, autorskie układy Uniwersal).

Dane techniczne modeli DAExC

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
Wielkości wentylatorów przeciwwybuchowych DAExC wg średnicy wlotu: 160, 200, 250, 315, 400, 630

Wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [ [G] [STREFA 2] ],
Wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych [ [D] [STREFA 2] ],
Wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych.

ZAKRES WYDAJNOŚCI: 100-36000 [m3/h]
ZAKRES PODCIŚNIEŃ: 42-1050 [Pa]
AKUSTYKA (1m) 51-89 [dBA]
WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA: 40-60 °C
NAPIĘCIE ZASILANIA 3×400 [V] obroty 700, 900, 1400 [min-1]
Lista produktów

Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe typoszeregu DAExC zapewniają najwyższe bezpieczeństwo w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako STREFA 2. Wykonaliśmy je wedle opatentowanej konstrukcji własnej z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych oraz winyloestrowo-szklanych (dla DAExC [k] – kwasoodpornych i DAExC [VE] – ciepłoodpornych. Lekki kompozyt oparty o żywice zbrojone włóknem szklanym nie obciąża konstrukcji budynku, jednocześnie zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na intensywne działanie czynników atmosferycznych i chemicznych.

Wentylatory przeciwwybuchowe DAExC – charakterystyka

 • Posiadają atest klasyfikujący urządzenia w klasie wybuchowości IIA, IIB, IIC i klasie temperaturowej: T1, T2, T3.
 • Urządzenia promieniowe z wyrzutem poziomym. Warianty z wyrzutem pionowym realizowane są przez zastosowanie kierownicy spełniającej równocześnie rolę dodatkowej osłony akustycznej.
 • Rekomendowane do obiektów przemysłowych takich jak acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów.
 • Wentylatory przeciwwybuchowe typoszeregu DAExC przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze [t ≤60 (°C )].
 • Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
 • Serię DAExC przystosowaliśmy do montażu na konstrukcji wsporczej, wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe (podstawy dachowe Ex, STBL, STKW, PTS, PTSKW, wywietrzak zintegrowany WZEx).
 • Wentylatory przeciwwybuchowe DAExC wyposażyliśmy (w zależności od potrzeb eksploatacyjnych) w silniki asynchroniczne, klatkowe, trzyfazowe jednobiegowe budowy wzmocnionej [Exe] lub budowy nieiskrzącej [ExnA] do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [G] lub pyłów wybuchowych [D]. W urządzeniach można zastosować także systemy automatyki do pełnej kontroli i regulacji pracy silników wentylatorów (np. rozdzielnice FAUST, wyłączniki serwisowe WIS, autorskie układy Uniwersal).

Dane techniczne modeli DAExC

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
Wielkości wentylatorów przeciwwybuchowych DAExC wg średnicy wlotu: 160, 200, 250, 315, 400, 630

Wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [ [G] [STREFA 2] ],
Wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych [ [D] [STREFA 2] ],
Wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych.

ZAKRES WYDAJNOŚCI: 100-36000 [m3/h]
ZAKRES PODCIŚNIEŃ: 42-1050 [Pa]
AKUSTYKA (1m) 51-89 [dBA]
WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA: 40-60 °C
NAPIĘCIE ZASILANIA 3×400 [V] obroty 700, 900, 1400 [min-1]