XI Międzynarodowe Targi INSTAL EXPO 2002, Instalator Polski, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej