2023-08-08 | Artykuły

Jaki tłumik do wentylacji mechanicznej?

W jednym z wcześniejszych wpisów analizowaliśmy przyczyny głośnej wentylacji mechanicznej w bloku zarówno na etapie projektowania instalacji, jak i w czasie eksploatacji bloków oddanych już do użytku. Jednym z rozwiązań tego problemu może być instalacja w ramach systemu odpowiedniego tłumika. Tym razem odpowiadamy więc na pytanie, jaki tłumik do wentylacji mechanicznej wybrać i jakie są parametry doboru? Sprawdźmy możliwości.

Rola tłumików akustycznych w systemach wentylacji

Poprawnie skonfigurowane tłumiki do wentylacji mechanicznej potrafią zmniejszyć poziom hałasu nawet o kilka decybeli. To szczególnie ważne dla zapewnienia komfortu akustycznego użytkownikom mieszkań na wyższych kondygnacjach w blokach oraz pracownikom obiektów biurowych, komercyjnych, kulturalnych, użytkowych czy przemysłowych. Normy dopuszczalnego hałasu urządzeń i przepływu powietrza wymaganego w danym typie pomieszczeń określają przepisy budowlane. Analizując akustykę, musimy jednak nadmienić, że te wartości często są trudne do uzyskania i to nie z powodu pracującej wentylacji, a z przyczyn wysokiego poziomu tła. Tutaj skupiamy się jednak na możliwościach wygłuszenia pracy samej instalacji, gdy jest to konieczne.

Tłumik do wentylacji mechanicznej – jak dobrać?

Celem instalacji tłumika jest wygłuszenie hałasu i minimalizacja wibracji z instalacji bez utraty wydajności systemu. Hałas generują nie tylko wentylatory i centrale, ale wszystkie elementy, przez które przepływa czynnik – kanały, przepustnice czy nawiewniki, a normatywy higienicznie dla obiektów określają, poniżej jakich wartości efektywności nie możemy zejść. Tłumiki montujemy więc wokół tych newralgicznych punków. Co bierzemy pod uwagę przy wyborze tłumika do wentylacji mechanicznej?

Poziom mocy akustycznej wentylatora z podziałem na pasma częstotliwości

Jeśli wybierając model wentylatora mamy rozpisane te wartości oraz wymagany w obiekcie maksymalny poziom mocy akustycznej po wytłumieniu, precyzyjniej ustalimy, który tłumik do wentylacji mechanicznej będzie optymalny do danego urządzenia. Poniżej prezentujemy przykładowe wartości tłumienia w funkcji częstotliwości dla poszczególnych obrotów wentylatorów dachowych Uniwersal serii DA w dwóch wybranych średnicach wlotu ⌀ 160 i 400.

Przepływ objętościowy i prędkość przepływu powietrza zgodny z normami wydajności dla danego obiektu

Dobór tłumika do wentylacji mechanicznej musi uwzględniać przepływ i prędkość powietrza, który przechodzi przez urządzenie wentylacyjne. Tłumik powinien być odpowiednio przepustowy, aby nie ograniczać wydajności wentylatora i zapewnić prawidłową wentylację.

Dopuszczalne straty ciśnienia i szumy własne tłumika

Tłumik wprowadza opór do przepływu powietrza, co może wpływać na wydajność całego systemu wentylacji. Ponadto ze względu na swoją budowę (przegrody z materiałem dźwiękochłonnym) tłumiki mają określoną wartość szumów własnych przepływu. Korzystając z podanych parametrów mocy akustycznej wentylatora, maksymalnej wartości tłumienia oraz szumów własnych tłumika, należy wyliczyć, czy będzie on rzeczywiście wygłuszał pracę wentylacji.

Kształt, średnica i długość kanału wentylacyjnego

Tłumiki do wentylacji mechanicznej dobierane są do specyfikacji i średnicy kanałów. Najpopularniejsze są tłumiki okrągłe lub prostokątne. Im dłuższy tłumik, tym większy poziom wygłuszenia, ale i większe ryzyko spadku ciśnienia w instalacji.

Konstrukcja i warunki pracy

Obudowa i rdzeń dźwiękoizolacyjny tłumika muszą być wykonane z trwałych i wytrzymałych materiałów dopasowanych do warunków eksploatacji – np. wykonanie kwasoodoporne, standardowe.

Przegląd tłumików Uniwersal

Typoszereg TLO, TOS to nasze autorskie tłumiki do wentylacji mechanicznej. Urządzenia są przeznaczone do kanałów okrągłych z rdzeniem przelotowym lub opływowym. Mogą pracować jako tłumiki kanałowe lub na zakończeniu instalacji wentylacyjnej przed wentylatorem. Dostarczamy je w wykonaniu standardowym i kwasoodpornym, w wielu wariantach wielkości średnicy wlotu do wentylatora: 160, 200, 250, 315, 400, 500. Przy montażu konstrukcji o najwyższych średnicach konieczne jest stosowanie odciągów miejscowych, które mają stabilizować konstrukcje przy silnym wietrze. Obudowa wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych lub blachy ocynkowanej. Materiał dźwiękoizolacyjny wewnątrz tłumika dobrano optymalnie do poziomu hałasu wentylatora i spektrum mocy akustycznej urządzeń.

Programy doboru i konsultacje z ekspertami

Warto pamiętać, że dobór tłumika do wentylacji mechanicznej jest zadaniem inżynierskim i może wymagać współpracy specjalistów z dziedziny wentylacji i akustyki. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń i analiz w celu doboru optymalnego tłumika, który spełni wymagania projektu.