2023-02-03 | Artykuły

Głośna wentylacja mechaniczna w bloku – przyczyny i rozwiązania

Głośna wentylacja mechaniczna w bloku to uciążliwy problem zarówno dla mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, najczęściej niezwiązane z pracą samego wentylatora. Gdzie ich szukać i jak je rozwiązać? Podpowiadamy.

Jak uniknąć głośnej wentylacji mechanicznej w bloku na etapie projektu?

Czego możemy oczekiwać od projektantów, by głośna wentylacja mechaniczna w bloku nie była naszą zmorą?

Obliczenia projektowe – charakterystyka przepływowa
Nauczeni wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle wentylatorowym wiemy, że każdą instalację wentylacyjną trzeba dokładnie przeliczyć, czyli wziąć pod uwagę jego moc, hałas i charakterystykę przepływową. To ten ostatni czynnik jest punktem wyjścia dla prawidłowej pracy systemu. Projektant wentylacji oblicza opór sieci wentylacyjnej, uwzględniając opory kratek wentylacyjnych, kolanek, zwężeń. Dzięki temu ocenia, przy jakiej wydajności wentylatora charakterystyka sieci przecina się z charakterystyką jego wydajności.

Dobór wentylatora
Obliczenia pozwalają precyzyjnie określić parametry wyjściowe tzw. punktu pracy, czyli wartości, jakie powinny charakteryzować optymalny dla warunków danego obiektu wentylator. Może je jednak spełniać cała grupa urządzeń. Wybieramy z niej wentylatory niskoszumowe (cichobieżne). Pozwala to już na wstępie zminimalizować ryzyko głośnej wentylacji mechanicznej w bloku lub określić poziom jej ewentualnej uciążliwości dla użytkownika. Wsparciem jest również tłumik. Dobrany poprawnie potrafi zmniejszyć akustykę o kilka decybeli, co jest szczególnie odczuwalne w mieszkaniach mieszczących się na ostatnich kondygnacjach budynków mieszkalnych.

Projekt kanałów wentylacyjnych z izolacją
Obserwujemy obecnie pewien trend architektoniczny budowania kanałów wentylacyjnych zbyt ciasno, jeden przy drugim. Dodatkowo połączenia między nimi wykonane są ze sztywnych elementów budowlanych. Wskutek tego naturalny i dopuszczalny poziom dźwięku wentylatora przepływa z jednego kanału na drugi i nasila się, generując wtórny hałas. Przypomina to efekt przyłożenia drgającego kamertonu do pudła rezonansowego. Zachowanie odpowiednich odstępów, a także prawidłowa izolacja kanałów wentylacyjnych pozwoli zniwelować problem.

Głośna wentylacja mechaniczna w bloku oddanym do użytku – przyczyny

Gdy wyeliminowaliśmy błędy projektowe, sprawdźmy, na co zwrócić uwagę na etapie eksploatacji bloku.

Pyły z remontów
Z głośną wentylacją mechaniczną w bloku mamy do czynienia wtedy, gdy lokatorzy muszą wykonać prace wykończeniowe w blokach w stanie deweloperskim. Generowane wówczas pyły budowlane oblepiają wirnik, powodując nierównomierny rozkład masy wirującej. Pojawiają się drgania, które bardzo często przenoszą się na kanał wentylacyjny oraz kanały sąsiednie.

Błędne ustawienia wirnika
Najrzadszą przyczyną hałasu z wentylacji w bloku są błędne ustawienia urządzeń. Dlaczego? Producent, przekazując sprzęt na obiekt, jest zobligowany do wyrównoważenia układu wirującego tak, aby ten nie wzbudzał drgań wentylatora na kanale wentylacyjnym. Pamiętajmy jednak, że wentylatory z fabryk dostarczane są na obiekty czyste. Jeśli mamy wątpliwości, możemy zażądać weryfikacji ustawień.

Jak wyciszyć hałas wentylacji mechanicznej – rozwiązania Uniwersal

Zabezpieczenie od drgań – amortyzatory
Aby uniknąć efektu pudla rezonansowego, systemy wentylacji Uniwersal wyposażamy w kołki montażowo–amortyzacyjne specjalnej konstrukcji, wytworzone z mieszanki gumowej o stopniu twardości 35 Shore’a. Gdy obliczenia projektowe wskazują, że głośna wentylacja mechaniczna w bloku może wystąpić, układ doposażamy w specjalny kołnierz amortyzujący, który oddziela elastycznie wentylator od podstawy dachowej.

Wentylatory z silnikami EC – prosta regulacja obrotów
Hałas urządzenia zmniejsza też regulacja obrotów. Kontrolujemy je dzięki nowoczesnym silnikom komutowanym elektronicznie, które można swobodnie programować. Kalibracja pozwala osiągnąć normatywy higieniczne dla kuchni, łazienek i toalet przy możliwie jak najniższych obrotach wentylatora.

Tłumiki nie zawsze są konieczne
Dobrze dobrane urządzenia – wraz z elementami odstrajającymi drgania oraz przydźwięk elektromagnetyczny napędu – pozwalają na uniknięcie montażu tłumików akustycznych przed wentylatorami. To i powyższe rozwiązania przetestowaliśmy z powodzeniem na budynkach mieszkalnych zaopatrzonych w wentylację hybrydową MAG-200 oraz MAG–160. Dzięki nim wyeliminowano problem głośnej wentylacji mechanicznej w tych blokach.