MAGTIME


Moduł MagTime przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: MAG-200EC.

Moduł MagTime realizuje następujące funkcje:
– umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie w cyklu tygodniowym,
– umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na I biegu lub na II biegu, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia,
– sygnalizuje aktualny stan wyjść.
Lista produktów

Moduł MagTime przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: MAG-200EC.

Moduł MagTime realizuje następujące funkcje:
– umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie w cyklu tygodniowym,
– umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na I biegu lub na II biegu, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia,
– sygnalizuje aktualny stan wyjść.