Moduł nastawy czasu MagTime

1,090.00

Kategoria:

Moduł MagTime przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorów hybrydowych produkcji UNIWERSAL. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: MAG-200EC, Vero-150, MAG-160, Fenko-150.
Moduł MagTime realizuje następujące funkcje:

  • umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie w cyklu tygodniowym,
  • umożliwia stopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora na I biegu,  II biegu lub III biegu, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia,
  • sygnalizuje aktualny stan wyjść.