Falownikowy układ sterujący FAUST-500

Kategoria:

Wycena indywidualna

Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego DAS(K)-500. Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego Faust 500. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.

Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:

– obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe,
– obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.

Funkcją wyróżniającą falownikowe układy sterujące FAUST 500 jest zastosowanie dwuzakresowego zadajnika prędkości FAUST. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi nastawę dwóch prędkości obrotowych wentylatora. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.