Falownikowy układ sterujący FAUST

Kategoria:

Wycena indywidualna

Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt (3x230V). Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego typu Faust. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.

Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:
– obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe,
– obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.

Linia układów FAUST przeznaczona jest do zasilania, zabezpieczenia elektrycznego i sterowania prędkością obrotową silników napędzających wentylatory dachowe produkcji Uniwersal sp. z o.o. Standardowy układ FAUST daje możliwość obsługi do 4 wentylatorów. Funkcją wyróżniającą falownikowe układy sterujące FAUST jest zastosowanie dwuzakresowego zadajnika prędkości FAUST. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi nastawę dwóch prędkości obrotowych wentylatora. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.