EOL


Sterownik EOL służy do sterowania jednego lub wielu wentylatorów napędzanych silnikami jedno lub trójfazowymi. Składa się on z modułu elektroniki oraz sondy pomiarowej. Realizuje następujące funkcje:
– załączanie i wyłączanie silnika wentylatora,
– pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika,
– wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 ÷ 30 min),
– ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym,
– sygnalizacji pracy silnika wentylatora,
– sygnalizacji wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna),
– sygnalizacji aktualnego wskazania miernika: pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora,
– przeznaczony jest do zabudowy w rozdzielniach wyposażonych w zabezpieczenie obwodu zasilania silnika wentylatora z którym moduł współpracuje.
Lista produktów

Sterownik EOL służy do sterowania jednego lub wielu wentylatorów napędzanych silnikami jedno lub trójfazowymi. Składa się on z modułu elektroniki oraz sondy pomiarowej. Realizuje następujące funkcje:
– załączanie i wyłączanie silnika wentylatora,
– pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika,
– wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 ÷ 30 min),
– ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym,
– sygnalizacji pracy silnika wentylatora,
– sygnalizacji wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna),
– sygnalizacji aktualnego wskazania miernika: pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora,
– przeznaczony jest do zabudowy w rozdzielniach wyposażonych w zabezpieczenie obwodu zasilania silnika wentylatora z którym moduł współpracuje.