Układ automatycznej kontroli ciągu EOL

3,300.00

Kategoria:

Sterownik EOL 3F/1 F służy do sterowania trójfazowymi wentylatorami dachowymi typu FEN produkcji Uniwersal realizuje on następujące funkcje:

  • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora,
  • pracę silnika wentylatora w sposób ciągły,
  • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika,
  • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 + 30 min),
  • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym,
  • sygnalizację pracy silnika wentylatora,
  • sygnalizację wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna),
  • sygnalizację aktualnego wskazania miernika: pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora.
Podane ceny są cenami netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT)