Moduł automatycznej kontroli ciągu EOL

2,550.00

Kategoria:

Sterownik EOL służy do sterowania jednego lub wielu wentylatorów napędzanych silnikami jedno lub trójfazowymi. Składa się on z modułu elektroniki oraz sondy pomiarowej. Realizuje następujące funkcje:

  • załączanie i wyłączanie silnika wentylatora,
  • pracę silnika wentylatora w trybie automatycznym, tj. załączenie w przypadku spadku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym poniżej progu wyznaczonego przez użytkownika,
  • wyboru czasu pracy silnika wentylatora po załączeniu automatycznym (w przedziale 3 ÷ 30 min),
  • ciągłego pomiaru i wskazania prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym,
  • sygnalizacji pracy silnika wentylatora,
  • sygnalizacji wybranego trybu pracy wentylatora (ciągła / automatyczna),
  • sygnalizacji aktualnego wskazania miernika: pomiar prędkości przepływu powietrza lub wartość nastawionego progu załączenia silnika wentylatora,
  • przeznaczony jest do zabudowy w rozdzielniach wyposażonych w zabezpieczenie obwodu zasilania silnika wentylatora z którym moduł współpracuje.