2023-02-21 | Artykuły

Nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu

Poznaj typoszereg wywietrzników BORA

Jak stworzyć nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, które sprostają różnorodnym normatywom higienicznym, wymogom inwestora, normom technicznym, a jednocześnie odpowiedzą założeniom estetycznym i wizji architekta, który chciałby, by dach stanowił dopełnienie jego wizji? Rękawica rzucona, podjęliśmy wyzwanie, tworząc typoszereg nasad kominowych BORA.

Pamiętajmy o wentylacji bez kompromisów

W swojej praktyce zawodowej często obserwujemy w nowoczesnym budownictwie całkowicie, szczelnie zamknięte kratki wentylacyjne czy wręcz odwrotnie działające ciągi, które zamiast usuwać powietrze zużyte na zewnątrz, działały jako nawiewnik. Warto pamiętać, że dobrze zaprojektowana oraz wykonana wentylacja grawitacyjna to rozwiązanie wydajne i ekonomiczne, zarówno z perspektywy inwestora, jak i architekta. Nie warto zaniedbać tego etapu projektu i budowy, tym bardziej, gdy mamy do dyspozycji całe typoszeregi estetycznych nasad kominowych zapobiegających cofaniu powietrza. Wywietrzniki odcinają wlot do kanału, chroniąc go przed zawróceniem powietrza. Dobór nasady kominowej odbywa się poprzez dopasowanie jej do konkretnej średnicy kanału wentylacji grawitacyjnej oraz wybór materiału wykonania (inna blacha do przewodów spalinowych, inna dla wentylacji).

Zagrożenia wynikające z ciągu wstecznego

Brak nasady kominowej na wylocie ciągu kominowego lub złe jej dobranie może powodować ciąg wsteczny, który jest groźny dla życia i zdrowia użytkowników pomieszczeń. Powoduje wychłodzenie wnętrz zimą, wykwity pleśni od zbyt wysokiego poziomu wilgoci, a nawet zaczadzenie, gdy spaliny i gazy są zasysane i ponownie wtłaczane do wnętrza. Brak optymalnego ciągu kominowego to również słaba cyrkulacja powietrza, a co za tym idzie, zaduch w pomieszczeniach i mniej świeżego tlenu do oddychania.

Założenia konstrukcyjne wywietrzników

Dzięki nasadom kominowym zabezpieczającym przed ciągiem wstecznym możemy wyeliminować te zagrożenia. Jako konstruktorzy stajemy tu przed wyzwaniem. Jaki ma być ten idealny wywietrznik? Efektywny! No tak, ale zjawiska ciągu grawitacyjnego są bardzo zmienne. Inaczej będzie w zimie, inaczej w lecie. Temperatura, wilgotność powietrza, nawiew są również bardzo ważne. A co z wykorzystaniem siły wiatru oraz ukierunkowaniem wywietrznika na właściwą stronę świata w zależności od siły wiatrów dla danego regionu? To wszystko wzięliśmy pod uwagę, projektując typoszereg BORA.

Co charakteryzuje nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu BORA?

  • Niski współczynnik oporu miejscowego (taka konstrukcja nie będzie dławić ciągu naturalnego).
  • Kształt wywietrznika efektywnie wykorzystujący nawet najmniejszy podmuch wiatru.
  • Wywietrznik musi być zadaszony, by woda opadowa nie przedostawała się do kanałów wentylacyjnych.
  • Wykonanie nasady z materiałów odpornych na korozjotwórczy wpływ atmosfery.
  • Dostosowanie konstrukcji do kąta padania wiatru, który nie spowoduje wdmuchiwania powietrza do wewnątrz, tylko każdorazowo wytworzy odpowiednie podciśnienie.
  • Konstrukcja ekranowana wykonana tak, by wiatr omywając nasadę z zewnątrz, wpadał w przestrzenie jej konstrukcji, zwiększając na swojej drodze swoją prędkość. Dzięki temu wzrośnie ciśnienie statyczne [Ps] w punkcie odpowiedzialnym za działanie ssące wywietrznika, czyli w miejscu jego mocowania do cokołu dachowego lub podstawy.

Testy tunelowe i symulacje weryfikujące wartości podciśnienia

Za pomocą programów parametrycznych wymodelowaliśmy testową nasadę kominową zapobiegającą ciągowi wstecznemu i poddaliśmy ją badaniom tunelowym. Celem testów było stwierdzenie, czy omywająca wywietrznik struga wiatru wytwarza w nim właściwą wartość podciśnienia. To podciśnienie musi występować zawsze, niezależnie od kąta padania wiatru. Badania przeprowadzono przy kątach z zakresu (-) 60° do (+) 60°; gdzie: „+” oznacza nawiewanie powietrza z góry a „-” z dołu na wywietrznik.

Równolegle z badaniami rzeczywistymi przeprowadziliśmy symulacje. Wykorzystując zaawansowaną technikę obliczeniową, symulowano różne kąty padania wiatru oraz różny poziom jego prędkości napływu. Otrzymany wykres wyglądał „zdumiewająco” podobnie jak w przypadku badań tunelowych.

Typoszereg BORA – nasady kominowe zapobiegające cofaniu powietrza

Po sukcesie fazy testowej przystąpiliśmy do produkcji typoszeregu BORA. Projektant wentylacji ma zatem do dyspozycji całą serię wywietrzników o różnych gabarytach, a tym samym i możliwościach efektywnej pracy. Współczynnik oporu miejscowego został w nich zminimalizowany. Oznacza to, że jeśli występuje pogoda bezwietrzna, a istnieją warunki dobre dla unosu termodynamicznego w kanale (różnica temperatury pomiędzy pomieszczeniem a atmosferą), powietrze niczym niezakłócone może swobodnie w nim przepływać. Skutkuje to optymalnym przewietrzaniem pomieszczeń z wykorzystaniem siły natury.

Poznaj bliżej nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu z rodziny BORA i wybierz model dla swojej inwestycji.