2023-02-02 | Artykuły

Nowoczesna wentylacja grawitacyjna – jak projektować?

Nowoczesna wentylacja grawitacyjna – czy to nie paradoks? Niekoniecznie! Prawidłowo zaprojektowana wentylacja naturalna w wielu przypadkach jest w stanie zapewnić odpowiednie przepływy powietrza. A dodatkowo jest to system ekonomiczny w eksploatacji. O czym pamiętać przy jego tworzeniu, by spełniał normatywy higieniczne, a jednocześnie się opłacał? Podpowiadamy!

Dlaczego nadal warto korzystać z wentylacji grawitacyjnej?

System wymiany powietrza wykorzystujący naturalne siły natury jest wciąż najtańszy w stałej eksploatacji. I choć wydawać się może, że współczesne wymogi termomodernizacyjne oraz wiążąca się z nimi szczelność obiektów każe go raczej skierować w annały historii wentylacyjnej, dobry projekt i wykonanie sprawiają, że nowoczesna wentylacja grawitacyjna z powodzeniem konkuruje z innymi rozwiązaniami i trendami rynku.

Symulacja pracy wywietrznika omywanego przez wiatr

O czym pamiętać przy projektowaniu?

Wiemy, że to, co stanowi największą siłę wentylacji naturalnej, może być jej największą słabością. Zmienne warunki atmosferyczne – różnica temperatur, siła wiatru – powodują, że pomieszczenie będzie zasysać powietrze ze zmienną siłą. Nie można jednak pozwolić na to, by kaprysy warunków pogodowych przejęły kontrolę nad projektem. Wspierają nas w tym precyzyjne obliczenia, które uwzględnią wahania głównych czynników i zminimalizują ich wpływ na jakość i efektywność pracy instalacji oraz nowoczesne komponenty, z których budujemy współczesne systemy wentylacji grawitacyjnej. Co to oznacza w praktyce?

Wartości podciśnień przy różnych kątach napływu wiatru

Nowoczesna wentylacja grawitacyjna – co ją tworzy i jak ją zaprojektować?

Kanał wentylacyjny

Aby zapewnić optymalny przepływ powietrza w nowoczesnej wentylacji grawitacyjnej, należy zaprojektować kanał tak, by:

  • był odpowiednio przepustowy i miał jak największy przekrój;
  • wykluczyć zwężenia, które powodują opory (np. kolanka zmieniające kierunek przepływu powietrza);
  • zredukować ilość odcinków poziomych, a gdy są konieczne zadbać o to, by nie przekroczyły długości 1 metra od właściwego pionu wentylacyjnego.

Kratka nawiewna (system nawiewno-wywiewny FLOW)

Ze względu na fakt, że wentylacja grawitacyjna działa dzięki niewielkiej różnicy ciśnień, uregulowanie nawiewu przez montaż odpowiednio ustawionej kratki nawiewnej jest kluczowe dla jej efektywności. Co powinny umożliwiać te komponenty?

  • Ustawienie stopnia otwarcia odpowiednio dostosowanego do sytuacji pogodowej.
  • Dobór regulacji, który wręcz w sposób automatyczny będzie otwierał ciąg kominowy.
  • Konfigurację, która zapewni usuwanie z pomieszczenia tylko niezbędnej ilość powietrza zużytego.

Dla systemów nowoczesnej wentylacji grawitacyjnej rekomendujemy szczególnie tzw. stabilery, czyli kratki stabilizujące przepływ na określonym poziomie. Wyróżnia je niski opór przepływu, dzięki czemu ciąg wentylacyjny nie jest zadławiony.

Nasada wentylacyjna (wywietrznik dachowy)

To swoisty „crème de la crème” całego systemu wentylacji naturalnej. W sytuacji zbyt niskiej różnicy temperatur, która uniemożliwia uzyskanie wydajnego przepływu powietrza, wywietrzniki wykorzystują do tej funkcji siłę wiatru. Jak dobierać i instalować nasady, aby nowoczesna wentylacja grawitacyjna, mogła w pełni z niej korzystać?

  • Nasada wentylacyjna musi być przebadana w tunelu aerodynamicznym. O jej efektywności świadczy bowiem poziom podciśnienia wytworzonego przez wiatr z uwzględnieniem różnych kątów padania na jej powierzchnię.
  • Konstrukcja nasady powinna aktywować podciśnienie (powstałe wskutek ruchu powietrza zewnętrznego), które dociera do niej z każdego kierunku nawiewu.
Symulacja pracy wywietrznika pod różnymi kątami napływu wiatru
  • Miejsce montażu wywietrznika powinno być dobrane tak, by zapewnić pełną ekspozycję na działanie siły wiatru, czyli eliminację z obrębu jego działania stref turbulencji (np. przeszkód budowlanych, fasad budynku, innych kominów, drzew).

Warto pamiętać o tym, że część modeli nasad wentylacyjnych wyposażona jest w elementy mechaniczne. Ich uruchomienie pozwala spełnić normatywy higieniczne w sytuacji braku odpowiedniej różnicy ciśnień lub siły wiatru i zatrzymania wentylacji. W łatwy sposób możemy więc wykorzystać nowoczesną wentylację grawitacyjną do budowy systemu wentylacji hybrydowej, która pozwoli zapomnieć o mankamentach wentylacji grawitacyjnej na przestrzeni całego roku.